Kotitalous ja moninaisuus

Moninaisuutta kotitalousopetuksessa tarkastellaan kulttuurisen ja kielellisen vastuullisuuden sekä sukupuolten näkökulmista. Sivusto antaa välineitä kouluyhteisön yhdenvertaisuussuunnitelmien laadintaan sekä haastaa opettajaa kehittämään omaa opetustaan muuttuvassa maailmassa.

Mahtavaa, kun löysit mukaan!

Sisältö on koottu yhdeksän videon sekä niihin liittyvien pohdintakysymysten ympärille. Linkit ohjaavat lisätiedon lähteille.  HY+  täydennyskoulutukseen osallistuneet opettajat jakavat käytännön vinkkejä opetuksen kehittämiseen.

 

Lähde: Seta

Moninaisuudella (engl. diversity) tarkoitetaan

  • Ihmisten erilaisia ominaisuuksia, jotka saavat merkityksensä vuorovaikutuksessa toisten ihmisen ja/tai erilaisten rakenteiden kanssa (sukupuoli ja seksuaalisuus, kansallisuus ja etnisyys, yhteiskuntaluokka, ikä, katsomukset tai fyysiset ominaisuudet)
  • Näitä ominaisuuksia tarkastellaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, kulttuurienvälisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.
  • Erilaisuudet eivät ole keskenään samanarvoisia, vaan niistä toiset jättävät yksilön joukon ulkopuolelle, kun taas toiset piirteet ovat yksilön etuoikeuksia. Monet erilaisuudet ovat rakenteiden tuottamia.
  • Moninaisuus on inhimillisen vuorovaikutuksen voimavara. Se myös pakottaa muuttamaan totuttua toimintaa.
  • Kotitalousopettajan moninaisuustaidot muodostuvat moninaisuuden tunnistamisesta ja eriarvoisuutta aktiivisesti vähentävästä toiminnasta.

 

Lähde: Flickr

Sisältö on koottu opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuksen yhteydessä. 2018-2019 toteutetussa koulutuksessa  tarkasteltiin kotitalouden opetusta kielenopetuksen ja kielitietoisuuden näkökulmista. HY+ Opintie.

Täydennyskoulutus pohjautuu  Heed-tutkimushankkeeseen  (Home Economics Education for Diversities 2016-2020)

Työryhmä: Hille Janhonen-Abruquah, Hanna Posti-Ahokas, Maria Ahlholm, Jenni Ankkuri, Kati Oikarinen, Sonja Anttila, Roosa Saastamoinen, Jenni Topp ja Hannele Kojo.

Mikäli haluat kysyä, kommentoida tai antaa palautetta blogista lähetä sähköpostia: hille.janhonen-abruquah(at)helsinki.fi.

Tervetuloa pohtimaan moninaisuutta ja sen mukanaan tuomia muutoksia!

Viittausohje: Moninaisuus kotitalousopetuksessa. Janhonen-Abruquah, H., Posti-Ahokas, H. & Ahlholm, M. (toim.). Blogisivusto. 15.3.2020. https://blogs.helsinki.fi/kotitalousjamoninaisuus/