Kotitaloudesta tehoa maahanmuuttajien kielen oppimiseen – kielitietoisuusnäkökulmia

Opetushallituksen rahoittama koulutus ”Kielitietoisuus taito- ja taideaineissa” on saatu päätökseen. Koulutus sisälsi kolme 5 opintopisteen koulutusta. Koulutuksessa yhdistyi kielenopetuksen ja kielitietoisuuden näkökulma kotitalouden opetukseen. On aika jakaa koulutuksissa syntyneitä hyviä käytäntöjä.

Levitysvaiheessa alkuvuonna 2020 koulutustiimi on tuottanut videoita ja koonnut koulutusten keskeistä antia uudelle MONINAISUUS KOTITALOUSOPETUKSESSA -sivustolle.

Moninaisuutta kotitalousopetuksessa tarkastellaan kulttuurisen ja kielellisen vastuullisuuden sekä sukupuolten näkökulmista. Sivusto antaa välineitä kouluyhteisön yhdenvertaisuussuunnitelmien laadintaan sekä haastaa opettajaa kehittämään omaa opetustaan muuttuvassa maailmassa.

Tervetuloa tutustumaan!

Alla muutamia osallistujien kehittämistehtäviä sekä syksyn 2019 koulutuksessa uutena kokeiluna toteutetun videoavusteisen opetuksen reflektointimenetelmän antia. Kehittämistehtäviä ohjasivat yliopiston kouluttajat Maria Ahlholm, Hille Janhonen-Abruquah, Hanna Posti-Ahokas ja Kati Oikarinen.

Syksy 2019

Opettajien kokemuksia videotyöskentelystä

Opetuksen videointi kielitietoisuuden kehittämisen tukena

Kielitietoisen opettajan kymmenen teesiä

Kevät 2019 

Hidasta, hidasta, hidasta

Ideoita opetuskäytäntöihin

Kahvila ravintola Punaportin koneiden toimintaohjeistus

Työskentely sujuvammaksi kotitaloustunneilla

Kanaa ja herneitä romanialaiseen tapaan eli kotitaloudesta apua kielenopetukseen

S2 integraatio

Itseohjautuva oppilas kotitaloustunnilla

Kielitietoiset työtavat kotitalousopetuksessa

Jos opiskelisin vieraalla kielellä

Ei suomenkielisen hakijan hakuprosessin kehittäminen

Opetuksen laadun kehittäminen yhteistyössä maahanmuuttajien peruskoulun opetuksessa

Valmistavan luokan oppilaan integrointi yleisopetuksen kotitalousopetukseen

Syksy 2018

Ilona Rinteen kielitietoinen kotitalousopetus

Perusruokapäivä Forssassa

Suomalainen perusruoka on herkullista meille suomalaisille