Voimaa ohjaukseen ja opetukseen!

Opetushallituksen rahoittama 9 op:n laajuinen koulutushanke järjestettiin 21.1.2020 – 22.1.2021. Hanke sisälsi neljä koulutusmoduulia, joihin jokaiseen
sisältyi ennakkotyöskentelyä, 1‒2 koulutuspäivää sekä työhön liittyvä kehittämiskokeilu. Lisäksi hankkeeseen kuului osallistava päätösseminaari, jossa tutustuttiin intuition mahdollisuuksiin opetuksen ja ohjauksen tukena sekä tutustuttiin hankeen aikana osallistujien kehittämiin ideoihin ja toteutuksiin. Päätösseminaariin kutsuttiin kohderyhmään kuuluvia myös laajemmin.

Lisätietoa hankkeesta

Kohderyhmä

Perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen peruskoulutus, Ammatillinen aikuiskoulutus

Hankkeen tavoite

Koulutushankkeen tavoitteena oli tukea monipuolisesti vahvuusperusteisen otteen kehittämistä ohjaus- ja opetustyössä. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena oli, että osallistujat saavat kokonaiskuvan siitä, mitä vahvuusperusteisuus ja positiivinen pedagogiikka tarkoittavat ohjauksessa ja opetuksessa sekä oppivat soveltamaan niitä työssään, työyhteisössään ja myös oman työhyvinvoinnin edistäjänä.

Keskeisenä osana oli antaa erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja käytännön menetelmiä opettajille ja ohjaajille ohjaustyöhön. Koulutuksen keskeisiä teemoja olivat:

  • Huomaa hyvä! Positiivinen pedagogiikka ja oppijan vahvuuksien huomioiminen
  • Ohjaajuuden työvälineet; keinoja visuaalisiin ohjaustyökaluihin, Kipinä-uraohjausmalli
  • Ryhmän voima ohjauksessa ja opetuksessa; ryhmänohjaus, menetelmiä ryhmien  fasilitointiin
  • Ratkaisukeskeisyys ja myötätunto ohjauksessa ja opetuksessa
  • Tunne- ja tietoisuustaidot opetuksessa ja ohjauksessa
  • Kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaus; Selkoviestintä ohjauksen tukena, opiskelijan kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta voimavaraksi

Opittua ja oivallettua

Voimaa ohjaukseen koulutus koettiin antavan hyviä työvälineitä oppijalähtöiseen ohjaustyöhön. Se sai palautetta kokonaisvaltaisesta myönteisen ohjauksen lähestymistavasta sekä vinkeistä erilaisiin työskentelymalleihin ohjaustyössä.

Koulutuksen aikana ilmennyt Koronapandemia toi muutoksia koulutuksen toteuttamiseen ja työskentelyyn: Lähityöskentely ja yhteiset tapaamiset muuttuivatkin kesken koulutuksen verkkotyöskentelyksi ja Zoom-tapaamisiksi,  jossa asiantuntijaosuudet, fasilitoitu työskentely ja erilaiset pienryhmäkeskustelut vaihtelivat. Päätösseminaarissa saimme voimauttavan kokemuksen – yli 70 osallistujan osallistava seminaari oli huippuantoisa ja sai kiitoksia innostuksesta, pienryhmäkeskusteluista ja erittäin käytännönläheisistä osallistujien esimerkeistä ja malleista opetukseen ja ohjaukseen.

Tässä ajassa oli myös merkityksellistä jakaa kokemuksia poikkeuksellisten aikojen tuomista haasteista opettajille, ohjaajille, oppilaille ja koko kouluyhteisöille. Yhtä tärkeäksi koettiin myös voimavara- ja ratkaisukeskeisten mallien ujuttaminen työhön ja omaan elämäänkin – näistä kukin sai omallaan tavallaan voimaa arkeen ja työhön juuri tässä tilanteessa!

Osallistujat jakoivat kehittämiskokeilujensa tuloksia sekä reflektoivat opittua toistensa kanssa yhteisessä verkkoympäristössä, ja niitä koottiin myös julkiseen blogiin

Voimaa ohjaukseen Blogi- osallistujien oivalluksia ja ideoita

 

Lisätietoja

Anne Burman
Kehittämisen asiantuntija, hankkeen projektipäällikkö
anne.burman@hyplus.fi