Koulun kestävää hyvinvointia rakentamassa

Koulun kestävää hyvinvointia rakentamassa -koulutuksessa pureuduttiin kouluhyvinvoinnin kysymyksiin ja erityisesti opettajien jaksamisen ja hyvinvointitaitojen kehittämiseen. Koulutus oli seitsemän opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka toteutettiin neljä kertaa vuosina 2020–2023 Opetushallituksen rahoittamassa koulutushankkeessa.

Kohderyhmä: Perusopetuksen opetushenkilöstö ja oppilashuoltoryhmien jäsenet

Toteutukset: 5.11.2020–9.3.2021, 24.3.–23.9.2021, 14.3.–27.9.2022 ja 3.11.2022–28.3.2023

Tavoitteena oli, että osallistujat saavat tutkimuksiin perustuvan tietopohjan oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista keskeisistä tekijöistä, oppivat osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta lisääviä toimintatapoja sekä kehittävät työkaluja hyvinvoinnin tukemiseen. Tavoitteena oli myös, että omien itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitojen tutkimisen ja kehittämisen myötä osallistujien ammatti-identiteetti vahvistuu.

Koulutuksessa kehitettiin helposti käyttöön otettavia harjoituksia oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen. Tuotoksena syntyi myös muun muassa ammattilaisen oma hyvinvointisuunnitelma ja moniammatillinen voimavaraverkostokartta, joita voidaan hyödyntää laajasti koulutyön arjessa, esimerkiksi materiaaleina Veso-koulutuspäivissä.

Yhteystiedot:
Kirsi Lindqvist, hankkeen projektipäällikkö
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
kirsi.lindqvist@hyplus.fi

Muutamia 5.11.2020–9.3.2021 järjestetyssä toteutuksessa tuotettuja materiaaleja:

Hyvinvoinnin tukeminen koulukulttuurissa

Voimavaraverkostokartta, arvostavan tutkimisen harjoitus

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä rehtorin voimavaraverkostona

Hyvinvoinnin tukeminen Kankarepuiston peruskoulun toimintakulttuurissa

Muutamia 24.3.–23.9.2021 järjestetyssä toteutuksessa tuotettuja materiaaleja:

Hyvinvoinnin tukeminen johtamisen näkökulmasta

Timanttiset käytänteet

Koulun hyvät käytänteet

HYMY-kirjeet

Muutamia 14.3.–27.9.2022 järjestetyssä toteutuksessa tuotettuja materiaaleja:

Hyvinvoinnin timantit

Hyvinvoinnin tukemisen timantit koulun toimintakulttuurissa

Meidän koulun käytänteitä

Timantti

Muutamia 3.11.2022–28.3.2023 järjestetyssä toteutuksessa tuotettuja materiaaleja:

Hyvinvoinnin lisääminen Sauniksessa

Hyvinvoinnin timantteja

Hyvinvointisuunnitelma

Maunulalaisten vinkit