Mikä on KOUTSI?

Koutsin tavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden valmistumista ja sijoittumista koulutusta vastaavaan työhön sekä ehkäistä opintojen viivästymistä tai keskeyttämistä tarjoamalla ajantasaista ja asiakaslähtöistä tietoa korkeakoulutettujen ammateista ja työtehtävistä sekä välineitä työelämään siirtymisen tueksi.

”Korkeakouluammattien wikipedia”

AmmattiKoutsissa kehitetään ns. “korkeakouluammattien wikipedia”,  jossa opiskelijat ja työelämässä toimivat tuottavat yhdessä tietoa korkeakoulutettujen ammateista ja työtehtävistä. Ideana on hakea sosiaalisen median välineiden avulla ratkaisuja, joilla erityisesti työelämässä toimivia korkeakoulutetttuja saadaan mukaan yhteiseen tiedontuotantoon. Hankkeessa luodaan ensin pilotti, jossa etsitään ja kokeillaan toteutustapoja ja ratkaisujen toimivuutta. Pilotista saatujen kokemusten myötä kehitetään toimintamalli, joka otetaan valtakunnalliseen käyttöön. Lähtökohtana on toimia joustavasti ja ketterästi vuorovaikutteisia verkkoteknologioita hyödyntäen. ”Wikipediaa” suunnitellaan ja kehitetään yhdessä sen käyttäjien kanssa.

Kokoava verkkopalvelu

Hankkeessa tuotetaan  myös opiskelijoille, työnantajille ja korkeakoulujen henkilöstölle suunnattu valtakunnallinen kokoava verkkopalvelu, jonka sisältö muodostuu Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin ja Osaajana työmarkkinoille – kehittämisohjelmien hankkeiden tuotteista. Koutsin tuottama verkkopalvelu tekee näkyväksi muiden ESR-hankkeiden tuotteita ja tarjoaa niille julkaisukanavan.

Hankkeen toteutus

Verkkopalvelun sisällöntuotannossa tehdään yhteistyötä korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen, opiskelijajärjestöjen, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, muiden ESR-hankkeiden, ja alumnien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden korkeakoulutettujen työelämään sijoittumista edistävien hankkeiden kanssa (esimerkiksi Tampereen yliopiston Uutta virtaa -kehittämisohjelma).

Koutsi-hankkeessa kokeillaan ja hyödynnetään sosiaalisen median välineitä sisällöntuotannossa sekä  hankeviestinnässä.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *