Uusi hankeblogi

Töissä.fi-verkkopalvelua kehitetään nyt Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena -hankkeessa, joka on yksi korkeakoulutettujen uraseurannan kehittämishankkeista. Kaksi muuta ovat LATUA-hanke ja AMKista uralle! -hanke. Hankkeet ovat tiiviissä yhteistyössä ja niillä on yhteinen blogi osoitteessa uraseurannat.wordpress.tamk.fi

Posted in koutsi-projekti, töissä-hanke | Tagged , , | Leave a comment

Töissä.fi-sivuston kehittäminen jatkuu

Töissä.fi-sivustoa kehitetään ja vahvistetaan vuosina 2015-2018 ESR-hankkeena (Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena). Sivuston kehittämisen lisäksi hankkeessa luodaan malleja ja välineitä töissä.fi:n hyödyntämiseksi korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten sekä muussa uraohjaustyössä.

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Polkuja ammattiin -osio julkaistu

Polkuja ammattiin -osion etusivu

Polkuja ammattiin -osion etusivu

Töissä.fi on julkaissut uuden osion Polkuja ammattiin, joka kertoo, millä koulutuksilla eri työtehtäviin on tultu. Polkuja ammattiin perustuu samalle korkeakoulujen keräämälle tilastoaineistolle kuin Sijoittuminen työelämään -osio, mutta nyt tietoja tarkastellaan ammattilähtöisesti. Osiosta on helppo tarkistaa, millä kaikilla koulutuksilla omaan toiveammattiin voi päätyä. Tiedot on esitetty havainnollisten datavisualisointien avulla.

Polkuja ammattiin -osio kiinnostaa varmasti kaikkia. Erityisesti se sopii sekä työllistymistä pohtiville korkeakouluopiskelijoille että jatko-opintoja suunnitteleville lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille. Uusi osio on hyödyllinen myös opinto-ohjaajille.

Konsultin tehtävissä voi toimia monella koulutustaustalla.

Konsulteilla on hyvin erilaisia koulutustaustoja.

Posted in koutsi-projekti, työelämätieto | Tagged , , | Leave a comment

Koutsi on the road: työpajoja opettajille ja ohjaajille

Leena Penttinen, Merja Ukkola ja Kaisa Karhu

Leena Penttinen, Merja Ukkola ja Kaisa Karhu

Toukokuussa Koutsi- ja Yliopistosta työelämään -hankkeen tekijät yhdistivät voimavaransa järjestämällä yhteisiä työpajoja ohjauksen parissa työskenteleville Oulussa ja Jyväskylässä. Puolen päivän mittaisen työpajan otsikkona oli “Faktaa työllistymisestä mielikuvien sijaan”, ja tarkoituksena oli  perehdyttää osallistujia  töissä.fi-sivustoon ja antaa pedagogisia työvälineitä sen hyödyntämiseen hops- ja uraohjauksessa.

Työpajan toteutuksessa oli kaksi osuutta. Aluksi Merja Ukkola Koutsi-hankkeesta esitteli töissä.fi-sivuston sisällöt ja perustoiminnot, minkä jälkeen Kaisa Karhu ja/tai Leena Penttinen Yliopistosta työelämään -hankkeesta kertoivat opiskelijoita askarruttavista kysymyksistä ja kuinka töissä.fi-sivusto tarjoaa välineitä näihin kysymyksiin vastaamisessa.  Sivuston käyttöä ohjaustilanteessa pohdittiin lukuisten käytännöllisten tehtävien ja roolileikkien avulla, ja eväitä saatiin niin yksilö- kuin ryhmäohjaukseenkin.

Työpajoissa käytiin vilkasta ja antoisaa keskustelua. Ohjaajat saivat konkreettisia vinkkejä työhönsä, töissä.fi:n tekijät saivat puolestaan arvokasta palautetta palvelun kehittämiseksi.   Kahden hankkeen tekijät myös tulivat siihen tulokseen, että samanlaisia työpajoja olisi hyvä järjestää yliopistoissa ja korkeakouluissa eri puolilla Suomea, ja myös TE-väelle. Työpajojen toteutusten pohjalta olisi myös hyvä tuottaa toimintamalleja, joita voitaisiin hyödyntää jatkossakin. Seuraava työpaja pidetään elokuussa Tampereen yliopistossa.

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Kolmesataa kertomusta, kolmesataa vinkkiä opiskelijoille!

Fanfaarit Annelle, oppilaanohjaajalle, joka kirjoitti töissä.fi-palveluumme kertomuksen nro 300!  Kirjoitus sisälsi myös oivan vinkin alasta kiinnostuneelle opiskelijalle:

Oppilaanohjaajalle on vain hyödyksi, jos hän on epäonnistunut opinnoissaan ja sen jälkeen koonnut itsensä ja jatkanut niitä.

Kertomusten määrä on lisääntynyt tasaisesti pitkin kevättä, joten opiskelijoilla alkaa olla käytössään jo aikamoinen aarreaitta valmistuneiden kokemuksia ja näkemyksiä.

Kertomusten arvo nähdään myös opinto-ohjauksen asiantuntijoiden keskuudessa, ja keväällä töissä.fi-sivustoa pilotoidaan hops- ja urasuunnittelun ohjauksen välineenä muun muassa Oulussa ja Jyväskylässä. Aiheen tiimoilta järjestetään työpajoja ohjaajille, ja työpajojen antina saataneen ohjeistusta laajemmaltikin ohjausalan ihmisten käyttöön.

 

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Helmikuun työpaja antoi potkua uuden suunnitteluuun

töissä.fi-työpajan osanottajia. Kuva: Marko Kuparinen.Helmikuun ensimmäisellä viikolla kokoontui yli 20 töissä.fi-sivuston kehittämisestä kiinnostunutta työpajaan Helsinkiin.  Päivän tarkoituksena oli miettiä yhdessä, mihin suuntaan sivustoa olisi hyvä kehittää.

Mukana oli työelämäkysymysten parissa työskenteleviä ohjaajia ja suunnittelijoita eri korkeakouluista – sekä varsinaisia asiantuntijoita eli opiskelijoita. Päivä käynnistyi projektipäällikön tilannekatsauksella, minkä jälkeen kuultiin mainiot puheenvuorot Kaisa Lammelta (urapalveluiden näkökulma),  Juha Sainiolta (ohjauksen ja tutkimuksen näkökulma) ja  Jyrki Ollikaiselta (uraseurantatilastojen näkökulma).

Alustusten jälkeen alkoi työskentely pienryhmissä. Ryhmät saivat pohdittavakseen muun muassa seuraavia kysymyksiä:  Miten töissä.fi palvelisi nykyistä paremmin käyttäjiään?  Tarvitaanko uusia sisältöjä? Voisiko sivusto palvella paremmin yksittäisiä korkeakouluja? Voisiko korkeakoulujen keräämää sijoittumistietoa hyödyntää palvelussa paremmin? Miten saadaan kaikki korkeakoulut mukaan? Miten saadaan lisää kertomuksia?

Ryhmissä käytiin vilkasta keskustelua ja syntyi toinen toistaan hienompia kehittämisideoita: töissä.fi osaksi HOPS-työskentelyä  ja opiskelijaryhmissä   käytettäväksi, palvelua kehitetään vuorovaikutteisempaan suuntaan, alumnit kytketään vahvasti mukaan kertomusten tuottamiseen, tiedonkeruu uudistetaan sähköiseksi, töissä.fi:stä tehdään vahva brändi tyyliin “Kaikki tiet vievät töissä.fi:hin” jne. jne.

Iltapäivällä kuultiin vielä opiskelijoilta kolme painavaa puheenvuoroa, joita erityisesti palvelun tekijät kuuntelivat herkällä korvalla. Mukava oli kuulla, että palvelua pidettiin   tarpeellisena ja sen sisältöjä onnistuneina. Kaikki opiskelijat pitivät hyvänä sitä, että tieto on valtakunnallista ja että sitä pystyy hakemaan juuri oman pääaineen näkökulmasta.

Kello kolmen aikoihin päivälle pantiin piste, vaikka puhe soljui vielä vuolaana. Hyvä oli kuitenkin lopettaa juuri silloin, sillä kotiin lähdettiin mukavan tunnelman saattelemina. Inspiroituneina, innostuneina, energisoituneina.

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Koutsi-hanke jatkaa vuonna 2014

Koutsi on saanut jatkorahoitusta vuodelle 2014. Ensi vuonna tarkoituksena on kehittää edelleen sekä töissä.fi- että korkeakoulusta.fi-sivustoja. Molempiin palveluihin on tulossa  uusia sisältöjä. Tarkempi suunnittelu käynnistyy heti alkuvuodesta joululoman jälkeen.

Ensi vuonna satsataan myös palvelujen markkinointiin. Töissä.fi:tä on markkinoitu tähän asti pääasiassa korkeakouluista valmistuneille kertomusten keräämiseksi. Tätä työtä jatketaan. Lisäksi aloitetaan voimallisemmin myös opiskelijoille suunnattu viestintä. Vuoden alusta lähtien palvelua tehdään tunnetuksi myös laajemman yleisön keskuudessa.

Koutsi-tiimi vetäytyy vähitellen joululomalle ja kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan vuodesta 2013.

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

töissä.fi:n ensimmäinen versio viimeistelty ja avattu

ttöissä.fiöissä.fi-sivustolta on nyt otettu “beta-nauha” pois. Palvelu on viimeistelty  käytettävyystestausten ja palautteen perusteella, ja siihen on nyt myös lisätty uusin yliopistojen keräämä uraseurantadata.

Vastaanotto pääkohderyhmän eli korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on ollut varsin suopea. Lisäksi olemme saaneet hyvää palautetta sivuston kautta mm. opoilta ja valmistuneilta. Olemme myös kysyneet sivuston toimivuudesta käyttäjäraadiltamme.

Teimme käytettävyystestauksia Tampereen yliopiston opiskelijoille sekä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton, SAMOK:in, opiskelija-aktiiveille.  He pitivät sivustoa hyödyllisenä ja tarpeellisena.”Vau! Tällaista on kaivattu”, totesi yksi testaajista.

Palvelun ilmettä pidettiin “räväkkänä” ja “raikkaana”. Tilastotietojen esittäminen näyttävien visualisointien avulla sai kiitosta. Typografia isoine numeroineen teki testaajien mielestä tiedosta mielenkiintoista. Kertomusosio herätti suurta kiinnostusta. Mahdollisuutta hakea kertomuksia eli sortata eri kriteerein  pidettiin erinomaisena.

“Ensin mä kattosin tiedot omasta pääaineesta, sitten kaverin pääaineesta (mitä sen alalla  tienaa), ja sitten mun äidin, koska mä en oikein tiedä sen alasta mitään”, kertoili eräs testattavista.

Parannettavaakin testauksissa löytyi, minkä seurauksena mm. palvelun sivujen elementtejä tiivistettiin, niiden järjestyksiä vaihdettiin ja hakuja korjailtiin.

Käyttäjiltä on tullut myös palautetta, ettei omaa oppiainetta löydy. Tälle asialle sivuston tekijät eivät valitettavasti voi mitään. Palvelussa ei ole mukana kaikki mahdolliset oppiaineet tai koulutusohjelmat, sillä kaikki korkeakoulut eivät ole keränneet uraseurantadataa. Tai eivät ole antaneet lupaa aineiston käyttöön.

Interaktiiviset visualisoinnit eivät myöskään näy vanhoilla selaimilla, kuten Inernet Explorer 8:lla tai sitä vanhemmilla. Jos visualisoinnit olisi toteutettu niin, että vanhimmatkin selaimet niitä pyörittäisivät, olisimme joutuneet tyytymään nykyistä huomattavasti vaatimattomampiin ratkaisuihin.  Halusimme mennä kuitenkin tulevaisuus – ja tabletti – edellä.

Palvelussa nyt uusin data

Yliopistojen uusin uraseurantadata on kerätty syksyllä 2012, ja se on nyt lisätty palveluun. Vastaajia on siten vuosilta 2010 ja 2012. Aineiston yhdistäminen tekee mahdolliseksi tilastotietojen esittämisen myös pienissä oppiaineissa, joissa vastaajien määrä on vähäinen.

Kertomuksien keräämisessä käynnistetty yhteistyö

Sivustolla on nyt parisataa kertomusta korkeakouluista valmistuneilta. Kertomuksia on tippunut tasaisesti, ja välillä suurempinakin sykäyksinä, kun esim. ammattiliittot ja eri korkeakoulut ovat kampanjoineet. Kisaa johtavat valtio-oppia lukeneet, heiltä on nyt eniten kertomuksia. Mikä haasteena esitettäköön muista oppiaineista tai koulutusohjelmista valmistuneille!

Nyt kun varsinainen palvelu on saatu auki, ryhdymme tekemään sitä voimallisemmin tunnetuksi, niin opiskelijoille kuin valmistuneille.

 

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Palmenian verkkotiimi ylpeänä esittää: töissä.fi:n betaversio on verkossa!

Haastava ja mielenkiintoinen urakka on nyt takana: töissä.fi-verkkosivuston betaversio on rutistettu kasaan ja avattu verkossa. Keräämme nyt palautetta palvelusta ja teemme käyttäjätestauksia pääkohderyhmällämme eli opiskelijoilla. Palautteen perusteella teemme korjauksia ja parannuksia ja varsinainen palvelu avataan lokauussa 2013.

Olemme demonneet versiota verkostoissamme ja se on saanut suopean vastaanoton.  Palautetta on tullut myös sivustolla olevan palautelomakkeen kautta. Kolmessa ensimmäisessä palautteessa oli vau-sana! Heti ensimmäisenä päivän kävijämäärä sivustolla oli noin 700, sosiaalisessa mediassa on jo myös ollut pöhinää. Kertomuksiakin  on tullut sivustolle, vaikkemme ole palvelua edes vielä markkinoineet.

Tästä on hyvä jatkaa syksyllä lomien jälkeen. Käykää tsekkaamassa: www.toissa.fi

Leppoisaa kesää! Nyt on aika hieman hengähtää.

 

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

töissä.fi:n betaversion julkaisu lähestyy

töissä.fi:n betaversio julkaistaan kesäkuun alussa. Tässä pari maistiaista siitä, mitä on tulossa.

Valmistuneiden kertomuksia

Uraseurantadatan visualisointeja

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment