Verkkopalvelulla on nyt nimi

töissäfi-logoKoutsi on ollut hyvä nimi hankkeellemme, mutta verkkosivuston nimenä se voisi ehkä olla hieman harhaanjohtava. Nimi onkin ollut hautumassa syksystä lähtien, jolloin sitä ideoitiin yhden tukkaa sekoittaneen työpajapäivän päätteeksi.

Tammikuussa toteutuksen käynnistyttyä painetta alkoi kasaantua, joten jotain oli keksittävä. Syksyinen sessio oli jättänyt takaraivoon joitain aihioita, ja niistä sitten nimi putkahti:  töissä.fi. Lyhyt ja ytimekäs, ja kertoo, mistä palvelussa on kysymys. Nimellä on kaksi merkitystä:  palvelussa yhtäältä näytetään, kuinka korkeakoulutetut sijoittuvat erilaisiin töihin ja toisaalta kerrotaan, millaisia nuo työt ovat.

Yllätykseksemme domainia ei ollut varattu (ehkäpä siksi, ettei ääkkösiä ole urleihin kauaa huolittu), joten Koutsi on nyt ottanut tuon kattavan nimen haltuunsa. Nimi lienee hyvä hakukoneidenkin kannalta, joten palvelun sisällöt löytyvät hyvin. Lisäksi töissä.fi antaa mahdollisuuden laajentaa palvelua sisällöllisesti moneen suuntaan lähitulevaisuudessa.

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Alumneja parvityöhön

Koutsi-palvelua rakennetaan nyt kovaa vauhtia ja samalla siihen työstetään myös sisältöä. Kokoonnuimme tammikuussa Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen sekä Metropolia-ammattikorkeakoulun Koutsi-kehittämisryhmäläisten kesken. Yhdessä mietimme, miten saisimme korkeakoulujen alumneja kirjoittamaan Koutsi-palveluun omasta työstään ja valinnoistaan. Asiaa oli syytä miettiä päivän verran, sillä itsekin alumnina ‘miettisin kaksi kertaa’ ennen kuin kirjoittaisin. Niin, ja mistä ylipäätään saisin tiedon, että minunkin kokemuksiani tarvittaisiin opiskelijoiden tueksi!

Päivän antina oli suuntaviivoja kevään parvityölle, mitä tehdään sekä ennen että jälkeen Koutsi-palvelun julkaisun. Pieni joukko tehtäväkuvauksia tarvitaan palveluun jo ennen julkaisua, jotta palvelun koko olemus ilmenisi käyttäjille alusta lähtien. Parvityömme painottuukin aluksi maaliskuulle.

Lisäksi saimme kokoon hyvän joukon syitä, miksi alumnit lähtisivät sisältötyöhön mukaan. Niiden pohjalta olemme työstäneet yhdessä viestiä alumneille. Siihen olemme kaavailleet paria argumenttia:

  • Realistinen kuva töistä ja työelämästä auttaa tulevia ja nykyisiä opiskelijoita löytämään heille sopivia tehtäviä.
  • Kuvaukset erilaisista tehtävistä ja valinnoista auttavat purkamaan myyttiä vaihtoehtojen vähäisyydestä ja etukäteen määrätystä suunnasta.

Ennen Koutsi-palvelun julkaisua haemme palveluun tehtäväkuvauksia lomakkeella. Testasimme lomaketta jo viime syksynä ja saimme kasaan reilut 60 kuvausta. Nyt alumnit saavat täytettäväkseen lomakkeen, joka lähentelee jo palveluun tulevaa ilmettä. Toivomme miellyttävän ulkoasun innostavan, ja kuvauksia tulevan runsaasti lisää. Lomake valmistuu lähipäivinä, ja silloin alumnien parveistus käynnistyy.

On innostavaa nähdä, millaisia tuloksia tässä monen ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteisessä parvityössä saamme – ennen Koutsi-palvelun julkaisua. Mitä parvissa sen jälkeen tapahtuu? Siitä kerron seuraavassa kirjoituksessani.

Posted in kehittämisyhteisö, koutsi-projekti, työelämätieto | Tagged , | Leave a comment

Verkkopalvelun toteutus käynnissä

Ensimmäinen workshop 17.1.2013 Nordkapp Oy:n tiloissa. Kuva: Marko Kuparinen.Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Koutsissa on käynnistetty toteutusvaihe. Kick off ja ensimmäinen työpaja on pidetty toteuttajien kanssa, ja tästä edetään tiiviissä tahdissa kohti maaliskuuta, jolloin palvelun ensimmäinen versio valmistuu. Loppuvuosi oli sähäkkä. Toteutuksen kilpailutus saatiin hoidettua juuri joulun alla, minkä jälkeen oli mukava vetäytyä pienelle hengähdystauolle. Visuaalisen ilmeen ja datavisualisointien toteuttajaksi valittiin Nordkapp Oy ja tekniseksi toteuttajaksi Flo Apps Oy. Molemmat ovat alallaan tunnustettuja tekijöitä, joilla on hyvää kokemusta tiedon visualisoinneista. Nyt työtä tehdään yhdessä ja ketterällä menetelmällä, tapaamisia on kerran viikossa.

Koutsin tiimi supistui vuoden alussa yhdellä, kun Miia Kunnarin työsopimus päättyi. Miia teki hyvää työtä muun muassa uraseurantatiedon parissa ja itsekin hiljattain valmistuneena toi erinomaisia kehittämisideoita ja näkökulmia työhömme.

Verkkopalvelun toteutuksen rinnalla laitamme nyt ison pyörän pyörimään myös tehtäväkuvausten joukkoistamisessa. Tätä ideoiva Helsingin,Tampereen ja Jyväskylän yliopiston sekä Metropolian ammattikorkeakoulun ihmisistä koostuva aivoriihi tapaa ensi viikolla. Tavoitteena on, että loppukeväästä meillä olisi kasassa jo joitain satoja kuvauksia.

Tänä vuonna keskitymme myös palvelun tunnetuksi tekemiseen, onhan käsillä hankkeen kolmas ja viimeinen vuosi.

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Verkkopalvelun toteutuksen kilpailutus meneillään

Vuosi 2012 lähenee loppuaan, mikä tarkoittaa Koutsi-hankkeen tapauksessa yhden työvaiheen loppuhuipennusta. Vielä ennen juhlakautta kun on tarkoitus löytää verkkopalvelulle toteuttajat ja samalla saatella yksi suunnitteluvaihe päätökseen.

Verkkopalvelun toteutuksen kilpailutus käynnistyi marraskuun alussa, kun potentiaalisille tekijöille lähetettiin palvelun teknistä sekä visuaalista toteutusta koskevat tarjouspyynnöt. Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöihin vastaavien toimistojen joukosta projektiryhmän on siis valittava toteutuksen vaatimuksiin ja kriteereihin parhaiten istuvat tekijät.

Vaikka projektiryhmästä löytyykin runsaasti kokemusta verkkopalvelun toteuttamisen kilpailutuksesta, osoittautui tarjouspyyntöjen tekeminen runsaasti työstämistä vaativaksi työvaiheeksi. Viilailulla ja hiomisella haluttiin varmistua tarjouspyynnön täsmällisyydestä, siitä, että verkkopalvelun perusidea on esitetty tarjouspyynnöissä sopivalla tarkkuudella: sen verran kirkkaasti ja täsmällisesti, että palvelun tarkoitus sekä toiveet toteuttamisen suhteen käyvät selkeästi ilmi, mutta toisaalta sen verran laveasti, että myös toteuttajan visioille jää tilaa.

Viikon päästä verkkopalveluprojektin toteuttamisesta kiinnostuneet tahot  ovat selvillä. Sitten katsotaan, ketkä lähtevät realisoimaan projektiryhmän visioita, hämmentämään projektia omilla ideoillaan ja lopulta rakentamaan verkkopalvelun toteutuksen.

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Koutsi taipui Pecha Kuchaan Palmenian syyspäivässä

Koutsi oli yksi Palmenian kärkihankkeista, joita esiteltiin yhteistyökumppaneille suunnatussa tapaamisessa tiistaina 9.10. Paikalla oli noin sata henkeä.

Esitystapana oli Pecha Kucha, jonka formaatti on 20 x 20 eli 20 slidea, 20 sekuntia per slide. Niin vain taipui Koutsi-hanke Pecha Kuchaan kuten muutkin esitellyt hankkeet.

Esityksessä heitettiin haaste yleisölle osallistua tulevan verkkopalvelun nimen ideointiin, joten ehdotuksia otetaan vastaan. Voit esittää ehdotuksesi kommentoimalla tähän postaukseen.

Posted in koutsi-projekti | 9 Comments

Pilotointi – verkkopalvelun siemensisällön keruuta

Kuvakaappaus Koutsin prototyypistäTänään käynnistynyt lokakuu tuo mukanaan Koutsi-hankkeen ensimmäisen pilotointivaiheen. Pääosaa pilotoinnissa näyttelee syksyn aikana työstetty tehtäväkuvauslomake, jolla kerätään verkkopalveluun tehtäväkuvauksia opiskelijoiden toiveiden mukaisesti ns. suoraan kentältä.

Pilotoinnin ensisijaisena tarkoituksena onkin siirtää tehtäväkuvauslomake luonnospöydältä sille tarkoitettuun käyttöön. Hankkeen kehitysyhteisön alumnikontakteja hyödyntäen pyrimme saamaan lokakuun kestävän pilotointijakson aikana kasaan mukavan määrän työelämässä vaikuttavien kuvauksia verkkopalvelun siemensisällöksi. Toivomme myös, että pilotointi kirkastaa käsityksemme siitä, millaisia kuvauksia lomakkeella on mahdollista saada.

Tehtäväkuvauslomakkeen tie pilointikuntoon ei ole ollut ihan suoraviivainen, vaan on vaatinut useamman version ja viimeistelyvaiheen. Pyrkimyksenä on ollut tehdä lomake, jonka kysymysten ja niihin annettujen vastausten kautta opiskelija saisi luettavakseen kaipaavansa ajankohtaisen ja konkreettisen kuvauksen työtehtävästä.

Lokakuun (ja toivottavasti parin sadan tehtäväkuvauksen) jälkeen näemme sitten sen, kuinka hyvin lomake hoitaa sille räätälöidyn tehtävän. Vastaavatko kuvaukset odotuksia? Ja ennen kaikkea: onko niitä riittävästi verkkopalvelun rakentamiseen? Todetaanko, että yksi osa Koutsia on valmiina, vai jatketaanko paremman version metsästämistä?

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Käyttäjätestauksen kautta syksyä kohti

Kesä kulkee vauhdilla kohti syksyä, mutta niin on kova vauhti päällä myös Koutsilla. Heti kesälomilta palattuaan projektiryhmäläiset pääsivät ihastelemaan kesä – heinäkuussa toteutetun ensimmäisen käyttäjätestauksen tuloksia. Raatilaisten kannustavat kommentit ja rakentavat kehitysehdotukset tekivät Koutsin pariin palaamisesta erityisen inspiroivaa.

Erityisen hienoa projektin kannalta oli se, että projektin ensisijaisista kohderyhmistä koostunut käyttäjäraati antoi verkkopalveluun suunniteltujen sisältöjen perusideoille siunauksensa.

Idea esittää valmistuneiden työelämään sijoittumista koskevaa tilastotietoa pääaineittain ja visuaalisuutta hyödyntäen oli raatilaisten mielestä kiinnostava ja toimiva. Luonnoksessa käytettyä esitystapaa – mm. prosenttilukuja, piirakkadiagrammi – kuvattiin selkeäksi, havainnolliseksi ja informatiiviseksi.

Vaikka idean toimivuudesta oltiinkin liki yksimielisiä, sisälsivät raatilaisten vastaukset myös kritiikkiä ja kehitysehdotuksia. Muun muassa tilastotietoa esittelevän sivun houkuttelevan ja tyylikkään visuaalisen ilmeen suuri merkitys palvelun kiinnostavuuden kannalta tuli useissa vastauksissa esiin.

Raatilaisten vastausten perusteella voi todeta, että oikeaan suuntaan ollaan menossa myös Tehtävä-kuvaus-osion osalta. Korkeakouluopiskelijoista koostunut raati piti työelämässä vaikuttavien kirjoittamien tehtäväkuvausten lukemista miellyttävänä ja hauskana. Itse kuvauksia kuvailtiin mm. termein hyödyllinen, ymmärrettävä ja konkreettinen. Nimenomaan konkreettiset kuvaukset työtehtävistä onkin se sisältö, mitä projektiryhmä palveluun haluaa haalia.

Käyttäjätestauksen tulosten myötä Koutsin verkkopalvelun kehittämiseen saatiin taas kasoittain uusia näkökulmia, ja mikä parasta, nimenomaan ”kentältä” eli suoraan käyttäjiltä. Vaikka raatilaiset perusideoille nyökyttelivätkin, osoitti käyttäjätestaus sen, että vimpan päälle toimivan verkkopalvelun synnyttämisessä on hurjasti hommaa ja miljoona huomioitavaa asiaa. Onneksi käytössämme on käyttäjäraati ja muut yhteistyötahot, joita voimme käyttää kompassina kurssin tarkistamisessa.

Tästä onkin hyvä lähteä työstämään palvelua entistä ehompaan muotoon käyttäjäraatilaisten kommenttien pohjalta. Edessä häämöttävää pitkää syksyä kohti on kepeämpi kulkea nyt, kun tietää, että suunta ainakin on oikea.

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Tiristystä, puristusta, Koutsin konseptin tiivistystä

Koutsin verkkopalvelun konseptointivaihe on saatu päätökseen ja lomien jälkeen siirrytään pilotoinnin kautta toteutusvaiheeseen. Konseptia on esitelty monella eri foorumilla ja hyviä keskusteluja on käyty sen pohjalta. Kiitoksia kaikille palautetta antaneille!  Aikaan on myös saatu konseptin tiivistys, jossa on yritetty pähkinänkuoressa kuvata verkkopalvelun perusidea. Toivottavasti se avaa kiireisimmällekin lukijalle, mistä palvelussa on kysymys.

Konseptin tiivistys

 

 

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Opiskelija tai alumni? Tule mukaan kehittämään Koutsia!

Haluatko päästä mukaan kehittämään korkeakouluopiskelijoille suunnattua rohkaisevaa ja kannustavaa, mutta realistista verkkopalvelua? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme henkilö.

Koutsi-hanke valmistelee verkkopalvelua, jonka tarkoituksena on antaa ajantasaista tietoa korkeakoulutettujen työhön sijoittumisesta ja työtehtävien moninaisuudesta ja näin auttaa opiskelijaa hahmottamaan, millaisiin työtehtäviin eri koulutuksilla on mahdollista sijoittua.

Käyttäjäraatiin?
Etsimme Koutsin kahteen käyttäjäraatiin korkeakouluopiskelijoita sekä korkeakoulusta jo valmistuneita. Raatien tehtävänä on antaa näkemyksensä muutaman kerran vuodessa Koutsin ajankohtaisiin kysymyksiin. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi verkkopalvelun sisältöjä, toiminnallisuuksia tai kehittämisideoita. Kysymyksiin vastataan sähköisellä lomakkeella, ja niihin vastaaminen vie kerrallaan noin puoli tuntia. Käyttäjäraatilaisten kokemukset ovat olennaisessa osassa Koutsin verkkopalvelun suunnittelu- ja toteuttamistyössä.

Molempiin käyttäjäraateihin (opiskelijat/valmistuneet) valitaan n. 10 – 15 henkilöä. Käyttäjäraadit toimivat sähköpostin välityksellä. Toivomme, että raateihin valittavat henkilöt sitoutuvat Koutsin kehittämiseen noin vuodeksi eteenpäin.

Miten pääsee mukaan?
Lähetä vastaukset alla oleviin kysymyksiin 17.6.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen miia.kunnari@helsinki.fi. Otamme yhteyttä käyttäjäraateihin valittuihin henkilöihin viikolla 25. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin tarkoituksiin.

Nimi
Sähköpostiosoite
Paikkakunta
Ikä
Koulutus
Ammatti/tehtävänimike

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment

Koutsi-kuulumisia kesäisen Kaisaniemenpuiston kupeesta

Viime viikkojen merkkitapauksia Koutsin kannalta ovat olleet toinen tapaaminen tietoteknisen konsultin kanssa sekä konseptin esittely hankkeen ohjausryhmälle. Molemmat tapaamiset ovat osaltaan ryhdittäneet hankkeen etenemistä: konsultin kanssa vietetty parituntinen hahmotteli työjärjestyksen sekä antoi suuntaa-antavia hintalappuja verkkopalvelun toteutumiselle, ohjausryhmän tapaamisesta puolestaan jäi käteen sopivassa suhteessa sekä kannustusta että kyseenalaistamista.

Koutsilaiset ovat käyttäneet työtuntejaan myös ”uratarina”-työnimellä pitkään kulkeneen sisällön terminologiakysymysten ratkaisemiseen. Kritiikin kohteeksi joutuneen ”uratarina”-termin seuraajan löytymiseksi pystytettiin Yammeriin kehy-ryhmälle termitalkoot. Työnkuva, tehtäväpankki, tehtäväkuva, työnkuvaus, Minun työni, Tätä teen työkseni, Tässä työssä – talkoilu tuotti monta käyttökelpoista ehdotusta! Kehyläiset ovat päässeet kommentoimaan myös tarinoiden keräämiseen käytettävää lomaketta.

Seuraava suurempi edistysaskel projektissa taitaa olla tulevan verkkopalvelun olennaisten sisältöideoiden testaus käyttäjäraadeilla. Käynnissä onkin nyt kahden eri käyttäjäraadin rekrytointiprosessi, kun sekä opiskelijat että alumnit halutaan sisältöjen suunnitteluprosessiin mukaan.

Ohjausryhmän, tietoteknisen konsultin ja kehitysyhteisön kommenttien lisäksi onkin jännittävä päästä kuulemaan, mitä mieltä palvelun ensisijaiset käyttäjät ovat touhusta.

Posted in koutsi-projekti | Leave a comment