Viittausohjeet

Tällä sivulla on kaksi alasivua, jotka löytyvät yllä olevasta päävalikosta. Viittaamisen periaatteet -alasivulla esitellään yleisiä alaviitteiden ja tekstin sisäisten viitteiden merkitsemisen liittyviä sääntöjä. Viitteiden tekniset ohjeet -alasivulla havainnollistetaan esimerkkien avulla kuinka viitteet muotoillaan tekstin sisäisissä viitteissä ja kirjallisuusluettelossa.