Fokusryhmähaastattelut

Tutkimushankkeessa kerättiin vuosina 2006–2009 yhteensä 55 fokusryhmähaastattelua. Kutakin 3–11 hengen ryhmää haastateltiin noin puolitoista tuntia. Haastattelun aikana käsiteltiin kahta yhteensä seitsemästä eri kulttuurin alueesta (TV, elokuvat, musiikki, lukeminen, taide, pukeutuminen ja syöminen), erilaisissa tapahtumissa käymistä ja lopuksi hyvää tai huonoa makua. Kulttuurin alueet valittiin ensinnäkin sen perusteella, mitä kunkin ryhmän kannalta pidettiin helppoina tai kiinnostavina keskustelun aiheina, toiseksi sitä silmällä pitäen, että kaikista seitsemästä kulttuurin alueesta tallentuisi mahdollisimman erilaisten ryhmien keskusteluja. Ruotsinkielisissä ryhmissä käsiteltiin keskustelun lopuksi erikseen suomenruotsalaisuutta. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, ja lisäksi haastattelujen keskeiset seikat kirjattiin haastattelumuistiinpanoiksi. Lisäksi haastateltavilta kerättiin taustatietolomakkeet, joihin heidän tuli merkitä perushenkilötietojen lisäksi siviilisääty, koulutus, oma sekä molempien vanhempien ammatti, asuinalue ja -muoto, asunnon koko sekä se, montako aikuista ja alaikäistä asunnossa sillä hetkellä asuu.

Lista fokusryhmähaastatteluista taustatietoineen (PDF)