Terveisiä Cermestä

Osallistuimme helmikuun alussa Prahassa järjestettyyn Cerme 9 -konferenssiin. Cerme-konferensseja järjestää European Society for Research in Mathematics Education (ERME), jonka tavoitteena on edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä matematiikan opetuksen tutkimuksessa. Näiden tavoitteiden mukaisesti Cerme-konferensseissa painotetaan keskustelua ja ryhmätyöskentelyä valmiiden esitysten kuuntelemisen sijaan.

Cerme 9 -konferenssissa osallistujia oli noin 650 ja teemaryhmiä 20. Osallistuimme yliopistomatematiikan opetuksen teemaryhmään, jossa osallistujia oli arviolta viitisenkymmentä. Ennen konferenssia meidän piti lukea mahdollisimman monta ryhmässä käsiteltävää artikkelia, joita oli kaikkiaan 35. Oman esityksemme lisäksi meidän piti myös valmistella lyhyt enintään yhden dian mittainen reaktio toiseen artikkeliin.

Konferenssissa pääosa ajasta käytettiin teemaryhmissä työskentelyyn. Jokaisessa teemaryhmän sessiossa käsiteltiin neljästä kuuteen artikkelia. Niistä pidettiin aluksi lyhyet viiden minuutin esitykset, minkä jälkeen osallistujat jakaantuivat kiinnostuksensa mukaan pienryhmiin. Kukin pienryhmä keskittyi pohtimaan puolen tunnin ajan, miten tarkasteltavaa artikkelia voisi kehittää ja parantaa. Etukäteen valmisteltu reaktio avasi tämän keskustelun. Session päätteeksi kaikkien pienryhmien kirjurit esittivät lyhyet yhteenvedot keskusteluista koko teemaryhmällemme.

Artikkeleiden käsittelyn lisäksi tutustuimme teemaryhmämme osallistujien postereihin, joita oli yhteensä 14. Kaikille teemaryhmille yhteinen ohjelma sisälsi kolme noin tunnin mittaista esitelmää tai paneelikeskustelua, kaksi ensikertalaisille suunnattua infotilaisuutta sekä ERMEn toimintaan liittyviä kokouksia.

Konferenssin parasta antia oli ehdottomasti omassa teemaryhmässä työskentely ja ihmisiin tutustuminen. Yliopistomatematiikan opetuksen tutkimuksen laajan kirjon näkeminen avarsi omia ajatuksia. Toisaalta vahvistui käsitys siitä, että yliopistomatematiikan opetukseen liittyvät kysymykset ja ongelmat ovat hyvin samanlaisia monissa maissa. Kisällioppimisen käytännön toteutus herätti kiinnostusta, ja tutustuimme moniin ihmisiin, joiden kanssa toivottavasti teemme tulevaisuudessa yhteistyötä tavalla tai toisella.

Johanna ja Enrique Vltava-joen sillalla, taustalla Prahan linna.

Enrique ja Johanna Vltava-joen sillalla, taustalla Prahan linna.

3 thoughts on “Terveisiä Cermestä

  1. Oli kiva kuulla tuon teemaryhmätyöskentelyn periaatteet. Tuli mieleen, että CERME -konferensseissa käytetään tavallaan “flipped conference” -lähestymistapaa, mikä kuulostaa varsin mielekkäältä. Esimerkiksi viime kesän PME -konferenssissa oli aika paljon perinteisiä esityksiä. Olisi hauska kuulla, miten koitte tuon teemaryhmätyöskentelyn verrattuna perinteisempään malliin.

  2. Luulen, että me molemmat koimme teemaryhmätyöskentelyn todella toimivana perinteisiin esityksiin verrattuna. Oli hyvä, että artikkeleihin piti tutustua etukäteen, sillä silloin esityksistä sai huomattavasti enemmän irti. Toisaalta esitysten taso vaihteli jonkin verran, ja ryhmässä keskustelu (tai keskustelun kuunteleminen näin aloittelijana) oli paljon antoisampaa ja opettavaisempaa kuin esitysten seuraaminen. Moniin artikkeleihin paneuduttiin keskusteluissa huolellisesti ja mietittiin, miten niitä voisi parantaa. Työskentelymuoto olisi luultavasti toiminut vielä paremmin, jos teemaryhmämme olisi ollut jonkin verran pienempi.

    • Tykkään tuosta, että keskusteluvaiheessa vielä mietitään, miten artikkelia voisi parantaa. Täytyy yrittää joskus itsekin päästä osallistumaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *