Opintopiiri

Opettamisen opintopiiri kokoontui vuosina 2013–2015 Matematiikan ja tilastotieteen osastolla. Opintopiriin on korvannut Matematiikan opetuksen seminaari.

Opintopiirin ohjelma