Tuoreelle kotimaiselle kalalle uusi markkinapaikka

Apaja -hanke on kehittänyt järjestelmän, jonka avulla tuore kala saadaan hinnoitelluksi ja kulutukseen alle vuorokaudessa pyynnistä. Jotta läheltä kalastettu kala saadaan mahdollisimman korkealaatuisena kulutukseen, on tätä varten rakennettu oma jakelukanava ja markkinapaikka. Kalastajat ilmoittavat aamun saaliinsa määrämuotoisella tekstiviestillä klo 12 mennessä. Tieto siirtyy automaattisesti huutokauppajärjestelmään. Päivän tarjonta on ostajien nähtävissä internetissä ennen klo 14 alkavaa huutokauppaa. Huutokauppa suoritetaan nk. laskevan hinnan menetelmällä, jossa ostajat voivat joko tietokonetta tai mobiililaitetta käyttäen huutaa haluamansa määrän sopivaksi katsomaansa hintaan. Illan aikana kalat valmistellaan, esimerkiksi fileoidaan, ja seuraavana aamuna tuotteet toimitetaan perille ostajille.

Nykyinen kilpailutilanne ja usein monen päivän pituinen jakelutie ovat aiheuttaneet sen, että kalastajat joutuvat myymään heillä täysin tuoreena olevan kalan ulkomaisen massakalan hinnalla jakelukanavaan, jossa kala menettää osan laatuominaisuuksistaan. Tuoretta kalaa haluavien on puolestaan vaikeata löytää myyjiä olosuhteissa, jossa tarjonta ja tarjoajat vaihtelevat päivittäin. Apaja mahdollistaa sen, että päivän tarjonta on ostajien tiedossa jo ennen kuin kaikki kalat ovat edes ehtineet maihin.

Ravintolat ja monet kaupan kalaosastot ovat pyrkineet varmistamaan tuoreen kalan saannin luomalla suhteita nimikkokalastajiin. Nämä kahdenväliset kauppasuhteet eivät aina ole olleet ongelmattomia kummallekaan osapuolelle. Kun kalastajia ja ostajia (ravintolat, marketit, ostorenkaat jne.) on monta, saaliin määrän vaihtelun aiheuttamaa epävarmuutta voidaan pienentää.  Suuri määrä myyjiä ja ostajia takaa sen, että kalaa saadaan oikeudenmukaiseen hintaan. On myös mahdollista profiloida ”lähikala” omaksi tuotteekseen erilleen ”massakalasta”.

Vaikka Suomessa ei juuri ole harrastettu kalahuutokauppaa, muualla maailmassa se on yleinen ja vallitseva kauppatapa. Uutta kehitetyssä Apaja -järjestelmässä on, että kaloja ei tarvitse tuoda kauppapaikalle ja hakea sieltä, vaan huutokauppa toimii virtuaalisesti. Vasta kun ostaja ja hinta ovat tiedossa, kalat kuljetetaan taloudellisinta tietä perille.

Apajan on kehittänyt Etelä-Suomen kalatalousohjelman toimeksiannosta Helsingin yliopiston taloustieteen laitos. Mukana on myös ollut kalastajia, ravintoloita, markettien kala-ammattilaisia sekä informaatioteknologian ja logistiikan osaajia. Apajan prototyyppi on nyt toimintavalmis, ja mukaan voidaan ottaa jonkin verran lisää Suomenlahden rannikolla ja sen tuntumassa sijaitsevia kalastajia ja kalan ostajia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *