Tag Archives: kalamarkkinat

Kesän ensimmäinen kalahuutokauppa on pidetty!

Kevät Gastro-messujen jälkeen meni Apaja-kalahuutokauppahankkeen osalta erilaisten haasteiden kanssa painiskellessa. Haasteita olivat muiden muassa poikkeuksellinen sää ja logistiikan organisointi pari mainitaksemme.

Eilen tiistaina hetki oli kuitenkin otollinen kesän ensimmäisen kalahuutokaupan järjestämiselle. Kalaa oli hieman niukasti tarjolla, mutta pääasia oli, että kauppoja syntyi. Näin saimme jälleen arvokasta tietoa jatkokehitystä varten. Kiitos kaikille mukana olleille!

Kevään aikana kalahuutokauppaan päätettiin tehdä joitakin muutoksia. Tähän asti iltapäivällä järjestetty kalahuutokauppa siirtyi aikaiseen aamuun. Vastedes saalistiedot saadaan aamukuuteen mennessä ja päivän tarjonta julkaistaan mahdollisimman pian sen jälkeen. Ennakkoon tarjouksia on mahdollista jättää 07.30 asti, jolloin reaaliaikainen huutokauppa alkaa. Näin toivomme voivamme parantaa kiireisten ostajien osallistumismahdollisuuksia.

Toinen muutos koskee kaupattavia tuotteita. Vastedes kala myydään pääasiassa pyöreänä tai avattuna, jolloin kalalle saadaan kilohinta. Viimeistään huutokaupan jälkeen ostaja ilmoittaa, mitä haluaa kalastansa tehtävän. Käsittelystä peritään kiinteä, lajikohtainen käsittelymaksu. Koska kaikilla kalastajilla ei ole käsittelymahdollisuutta, julkaisee meklari listan huutokaupassa kunakin päivänä mukana olevien kalastajien käsittelymahdollisuuksista. Filettä haluavan ostajan kannattaa siis valita kalastaja, jolla fileointimahdollisuus on.

Lähiaikoina on mahdollisesti tiedossa myös logistisia muutoksia. Koska kaikki on vielä avoinna, tiedotamme niistä lisää, kun aika on kypsä.

Kommentoikaa rohkeasti, mikäli uusi toimintamalli herättää kysymyksiä tai mielipiteitä! Kaikki palaute on tervetullutta.

Gastro-messut ohi

Apajan kolmipäiväinen rupeama Helsingin Messukeskuksessa järjestetyillä Gastro-messuilla on nyt ohi. Kävimme messujen aikana monia mielenkiintoisia keskusteluja ja useat tuoreen kalan saatavuuden kanssa kamppailevat ostajat löysivät meidät. Pyrimme saamaan kaikki kiinnostuneet mukaan mahdollisimman nopeasti.

Kysyimme osalta kojullamme vierailleista, mikä on heidän mielestään Apajan tärkein lisäarvoa tuottava ominaisuus. Tuoreus nousi tässä kyselyssä ylivoimaisesti tärkeimmäksi ominaisuudeksi 52 prosentin osuudella. Seuraavaksi tärkein oli saatavuus 24 prosentin osuudella. Vastaajia kertyi 54 kappaletta.

 

Mikä on Apajan lisäarvo?

 

Kiitos teille kaikille kyselyyn vastanneille ja kojussamme vieraileille!

Huutokaupan kulku pähkinänkuoressa

Tässä hieman osviittaa siitä, miltä huutokauppapäivä tavallisesti näyttää.

Huutokauppapäivän aamuna kalastajat käyvät kokemassa pyydykset ja lähettävät meklarille yhden tekstiviestin jokaista kalaerää kohden:

#pyyntitapa/tuote/määrä/kg/keskipaino/kpkg/veroton minimihinta/ekg/#vapaateksti

eli esimerkiksi

#verkko/avattu kuha/20/kg/2,5/kpkg/8,00/ekg/#pyyntiruutu 55

Meklari vastaanottaa viestit ja luo ostajille taulukon päivän tarjonnasta, jotta he voivat tutustua siihen ennen huutokaupan alkua:

Päivän tarjonta 17.9.

Huutokauppa alkaa määrättynä kellonaikana ja kalaerät kaupataan yksi kerrallaan:

Huutokauppa 17.9.

Ostaminen tapahtuu siten, että valitaan pudotusvalikosta kilomäärä, ja kun hinta on laskenut sopivalle tasolle, painetaan Huuda ostos -nappia, jolloin ostos rekisteröityy. Sivun alalaitaan ilmestyy raportti onnistuneesta kauppatapahtumasta.

Kun kaikki päivän erät on kaupattu, lähetetään ostajille ja kalastajille tarvittavat dokumentit toteutuneista kaupoista.

Apaja noutaa kalat seuraavana päivänä kalastajilta ja toimittaa ne ostajille.

Tuoreelle kotimaiselle kalalle uusi markkinapaikka

Apaja -hanke on kehittänyt järjestelmän, jonka avulla tuore kala saadaan hinnoitelluksi ja kulutukseen alle vuorokaudessa pyynnistä. Jotta läheltä kalastettu kala saadaan mahdollisimman korkealaatuisena kulutukseen, on tätä varten rakennettu oma jakelukanava ja markkinapaikka. Kalastajat ilmoittavat aamun saaliinsa määrämuotoisella tekstiviestillä klo 12 mennessä. Tieto siirtyy automaattisesti huutokauppajärjestelmään. Päivän tarjonta on ostajien nähtävissä internetissä ennen klo 14 alkavaa huutokauppaa. Huutokauppa suoritetaan nk. laskevan hinnan menetelmällä, jossa ostajat voivat joko tietokonetta tai mobiililaitetta käyttäen huutaa haluamansa määrän sopivaksi katsomaansa hintaan. Illan aikana kalat valmistellaan, esimerkiksi fileoidaan, ja seuraavana aamuna tuotteet toimitetaan perille ostajille.

Nykyinen kilpailutilanne ja usein monen päivän pituinen jakelutie ovat aiheuttaneet sen, että kalastajat joutuvat myymään heillä täysin tuoreena olevan kalan ulkomaisen massakalan hinnalla jakelukanavaan, jossa kala menettää osan laatuominaisuuksistaan. Tuoretta kalaa haluavien on puolestaan vaikeata löytää myyjiä olosuhteissa, jossa tarjonta ja tarjoajat vaihtelevat päivittäin. Apaja mahdollistaa sen, että päivän tarjonta on ostajien tiedossa jo ennen kuin kaikki kalat ovat edes ehtineet maihin.

Ravintolat ja monet kaupan kalaosastot ovat pyrkineet varmistamaan tuoreen kalan saannin luomalla suhteita nimikkokalastajiin. Nämä kahdenväliset kauppasuhteet eivät aina ole olleet ongelmattomia kummallekaan osapuolelle. Kun kalastajia ja ostajia (ravintolat, marketit, ostorenkaat jne.) on monta, saaliin määrän vaihtelun aiheuttamaa epävarmuutta voidaan pienentää.  Suuri määrä myyjiä ja ostajia takaa sen, että kalaa saadaan oikeudenmukaiseen hintaan. On myös mahdollista profiloida ”lähikala” omaksi tuotteekseen erilleen ”massakalasta”.

Vaikka Suomessa ei juuri ole harrastettu kalahuutokauppaa, muualla maailmassa se on yleinen ja vallitseva kauppatapa. Uutta kehitetyssä Apaja -järjestelmässä on, että kaloja ei tarvitse tuoda kauppapaikalle ja hakea sieltä, vaan huutokauppa toimii virtuaalisesti. Vasta kun ostaja ja hinta ovat tiedossa, kalat kuljetetaan taloudellisinta tietä perille.

Apajan on kehittänyt Etelä-Suomen kalatalousohjelman toimeksiannosta Helsingin yliopiston taloustieteen laitos. Mukana on myös ollut kalastajia, ravintoloita, markettien kala-ammattilaisia sekä informaatioteknologian ja logistiikan osaajia. Apajan prototyyppi on nyt toimintavalmis, ja mukaan voidaan ottaa jonkin verran lisää Suomenlahden rannikolla ja sen tuntumassa sijaitsevia kalastajia ja kalan ostajia.