Undervisning 2017 – 2018

Följande kurser i språkteknologi ordnas under läsåret 2017 – 2018. Kurser från tidigare år hittar du längst ner på denna sida. Om du har inlett dina studier före 2017, ta reda på kursmotsvarigheter mellan kurser i det nya och gamla undervisningsprogrammet.

Kurser på kandidatnivå

Våra kurser på kandidatnivå hör till kursutbudet för studieinriktningen Lingvistik inom Kandidatprogrammet för språk. Kurserna indelas i grundstudier och ämnesstudier.

Grundstudier

KIK-405 Inledning till språkteknologi, 5 sp [period 1]
KIK-404 Korpuslingvistik och statistiska metoder, 5 sp [period 1 och 3]
KIK-LG102 Morfologi och syntax, 10 sp [perioderna 3 – 4]
KIK-LG103 Semantik och pragmatik, 10 sp [perioderna 3 – 4]

Ämnesstudier

KIK-LG208 Programmering för lingvister, 5 sp [period 3]
KIK-LG209 Matematik för lingvister, 5 sp [period 4]
KIK-LG210 Maskininlärning för lingvister, 5 sp [period 4]
KIK-LG207 Statistik för lingvister, 5 sp (obekräftad)
KIK-LG211 Att bygga språkteknologiska tillämpningar, 5 sp [period 2]

Kurser på magisternivå

Våra kurser på magisternivå (fördjupade studier) undervisas inom studieinriktningen Språkteknologi inom Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (LingDA).

Fördjupade studier

LDA-3103 Digital lingvistik, 10 sp [perioderna 1 – 2]
LDA-T3101 Datamodeller för morfologi, 5 sp [period 3]
LDA-T3102 Datamodeller för syntax, 5 sp [period 4]
LDA-T3103 Datamodeller för semantik, 5 sp [period 2]
LDA-T3104 Seminar i språkteknologi, 5 sp [Period 1-4]
LDA-T3105 Modeller och algoritmer i språkteknologiska tillämpningar, 5 sp [period 1]
LDA-T3113 Aktuella teman inom språkteknologi: Språkteknologi för lågresursspråk, 5 sp [period 1]

Andra relevanta kurser finns inom masterprogrammet data science.

Kurser från tidigare år

Undervisning 2016 – 2017
Läroämnet språkteknologi 1999 – 2015