Kielikeskuksen työelämähanke nytkähti eteenpäin – haastatteluaineistoon pohjaavat artikkelit työn alle

Seminaari29 10

Kielikeskuksen tutkimusseminaarissa 29.10.2015 istuttiin pyöreän pöydän ääreen esitutkimaan Kielikeskuksen työelämähankkeen haastatteluaineistoa. Korkeakouluharjoittelijamme ovat kahtena kesänä urakoineet haastatteluita Helsingin ylipistosta valmistuneiden, eri aloja edustavien akateemisten työntekijöiden parissa. Tavoitemäärä eli 20 haastattelua saatiin täyteen tänä syksynä. Nyt on siis aika käydä aineiston kimppuun!

Datasessio tekstien parissa

Seminaarissa käytiin joukolla koosteiden kimppuun, joita haastattelut tehneet korkeakouluharjoittelijamme olivat laatineet tekemiensä ja litteroimiensa haastattelujen pohjalta. Muistiinpanoja luettiin ja peilattiin samalla niihin teema-alueisiin, jotka jokaisessa puolistrukturoidussa haastattelussa oli pyritty kattamaan.

Tutkimushanke on kielikeskuslaisten yhteisesti suunnittelema ja toteuttama. Sen perimmäisenä tavoitteena on yliopiston kieli- ja viestintätaito-opetuksen (kielikeskusopetuksen) kehittäminen vastaamaan entistäkin paremmin työelämän nykyisiä ja tulevia haasteita ja tarpeita.

Työelämän kielitaitotarpeista on saatavilla melko runsaasti aiempaakin tutkimustietoa, josta osasta kuuluu kiitos omalle väellemme (ks. Karjalainen & Lehtonen 2005). Tietoa on saatavilla myös säännöllisesti julkaistavista uraseurantaraporteista sekä muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton keväällä 2015 julkaisemasta raportista Kielitaito on kilpailuetu.

Nyt kerätyn haastatteluaineiston avulla pyritään saamaan tarkentavaa tutkimustietoa kieli- ja viestintätaitovaatimuksista erilaisissa akateemisissa työtehtävissä. Haastatteluissa on pyritty fokusoimaan muutamiin teemoihin, joiden oletetaan täydentävän tai tarkentavan jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Etnografista näkökulmaa tavoittelevan haastattelututkimuksen teemoina ovat olleet muun muassa työelämässä toimivien yksilöiden identiteetit eri kielten(sä) käyttäjinä, käsitykset tutkintoasetuksen lupaamasta toisen kotimaisen kielen taidosta työmarkkinoilla sekä kielenopiskelun ja oppimisen historiat ja kokemukset työelämän kielitaitotarpeiden valossa.

Tutkimusseminaari-istunnossa hahmotettiin noin viisi näkökulmaa tai aineistosta nousevaa teemaa, joista lähdetään pikku-tiimeissä työstämään tutkimusartikkeleita.

Jos olet kiinnostunut tutkimaan aineistoa ja liittymään johonkin artikkeliryhmään, ole yhteydessä Kielikeskuksen Tutkimuksenkehittämisryhmään tai pedagogiseen yliopistonlehtoriin.

Perästä kuuluu!

One thought on “Kielikeskuksen työelämähanke nytkähti eteenpäin – haastatteluaineistoon pohjaavat artikkelit työn alle

Leave a Reply