Merkitse kartalle sotahistoriallisia kohteita (joukkoistettu kartoitus on päättynyt) / Mark WW2 sites into the map (crowdsourcing is over)

Tällä sivulla pystyi merkitsemään karttaan kiinnostavia toisen maailmansodan aikaisia sotahistoriallisia kohteita. Yli 350 kohdetta merkittiin karttaa joukkoistetun kartoituksen aikana.

Suurkiitos kaikille osallistuneille!

On this page public could mark World War 2 sites into a map! Over 350 sites were marked during the participatory GIS crowdsourcing.

Big thanks to all the participants!

Osallistujien kartalle merkitsemät kohteet / Map of the sites that public participants marked on the map:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *