Resursseja tutkijoille / Resources for researchers

On this page we will share resources for research purposes. Feel free to use any of these, if you find them helpful in anyway, but please remember to reference the source.

Jaamme näillä sivuilla erilaisia resursseja tutkimustarkoituksiin. Voit hyödyntää näitä vapaasti, jos ne vaikuttavat millään lailla hyödyllisiltä, mutta muista viitata lähteeseen.

  1. Kävijäkysely: Wir waren Freunde – Olimme ystäviä näyttelykysely, Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi
  2. Museum visitor survey: Wir waren Freunde – We were friends exhibition survey, Provincial Museum of Lapland, Rovaniemi
  3. Mitä pakata kaivaukselle / What to pack for the excavations