Yhteystiedot / Contact information

Ensisijainen sähköpostiosoite / Primary e-mail

darkheritagelapland @ gmail.com

(Tähän osoitteeseen voi tehdä yleisiä tiedusteluja projektista tai yleisökaivauksista. Lehdistön ja tarkempia tiedusteluja pyydämme osoittamaan suoraan vastuuhenkilölle. / General enquiries about the project and the dig. Press and other more specific questions should be referred to the person in charge.)

Virallinen / Official hashtag: #InariDig

Projektin johtaja / Project leader
Vesa-Pekka Herva
vesa-pekka.herva @ oulu.fi
(Lehdistö, yhteistyö ja tutkimus. Myös kummitustarinat. / Press, collaboration and research. Also ghost stories.)

Tutkija ja museologian lehtori / Researcher and university lecturer in museology
Suzie Thomas
suzie.e.thomas @ helsinki.fi
(Kansainväliset tiedustelut / International enquiries)

Tutkijatohtori / Postdoctoral researcher
Oula Seitsonen
oula.seitsonen @ helsinki.fi
(Arkeologia, maantiede ja aluehistoria. / Archeology, geography and history of the area.)

Tutkijatohtori / Postdoctoral researcher
Eerika Koskinen-Koivisto
eerika.koskinen-koivisto @ jyu.fi
(Kansatiede, folkloristiikka ja paikallisten haastateltavien yhteyshenkilö. / Ethnology, folklore and contact for local communities for interviews.)

Tutkija / Researcher
Mirkka Hekkurainen
yhteys @ sosiaalisten medioiden kautta / contact @ social media
(Sosiaalinen media ja yleisötyö. / Social media, outreach and community participation.)