Projektista / About the Project

Lapin synkkä kulttuuriperintö – hankkeessa tutkitaan Lapissa toisen maailmansodan aikana toimineiden saksalaisjoukkojen aineellisen kulttuuriperinnön arvoja ja merkityksiä. Tutkimuksessa tulkitaan tämän vaikean kulttuuriperinnön merkityksellistämistä ja hyödyntämistä sodan jälkeen. Tutkimuksen piiriin kuuluvat myös kulttuuriperinnön ”vaihtoehtoiset” hyödyntämistavat, esimerkiksi saksalaiskohteiden kartoittaminen sekä sotaan liittyvien muistoesineiden keräily ja etsintä. Lapin ”synkän kulttuuriperinnön” merkitystä tarkastellaan suhteessa Lapin historiaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyviin laajempiin kysymyksiin. Hanke on poikkitieteellinen ja siinä hyödynnetään arkeologian, antropologian, historian ja sosiologian näkökulmia. Materiaalista kulttuuriperintöä tarkastellaan hankkeessa useiden erilaisten aineistojen valossa. Siksi hankkeessa tullaankin tekemään niin arkeologista kenttätyötä, havainnointia ja haastatteluja sekä media-analyysejä. Projektissa sovellettaan myös yhteisöllistä arkeologiaa. Kenttätyöt keskittyvät Rovaniemen ja Inarin alueille.

This project seeks to understand the diverse cultural values and meanings of the material heritage associated with the German military presence in northern Finland (Lapland) during WWII. A range of innovative approaches are employed to analyse and interpret the different ways of signifying and engaging with difficult heritage, including such ‘alternative’ engagements as searching for and collecting of war paraphernalia. The significance of northern Finland’s dark heritage will be considered against the historical, cultural and environmental context of Lapland. The research is situated as an interdisciplinary field of study, drawing from archaeology, anthropology, ethnology, history, criminology and sociology.  The research centres around different types of materials. We survey, document and excavate German sites, conduct interviews,  observations and media analysis. In addition, community archaeology will be integrated in this research. Fieldwork  concentrates on the areas of Rovaniemi and Inari.

Kitchen of the PoW camp / Vankileirin keittiörakennus (Kuva: O. Seitsonen).

Kitchen of the PoW camp / Vankileirin keittiörakennus (Kuva: O. Seitsonen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *