Video of our 2018 fieldwork now online! Filmi vuoden 2018 kenttätöistämme nyt nähtävissä!

Wesa Perttola has again edited a nice little film of our latest fieldwork – and sadly last with the Academy of Finland funding. However, the Lapland’s Dark Heritage work carries on, with new publications and also new upcoming fieldwork in Gilbbesjávri (Kilpisjärvi) in summer 2019! This will also not be the only film originating from the 2018 expedition: a more artistic presentation is coming out soon by our house-artists Pieter-Jan van Damme and Suvi Tuominen. Keep tuned for more information!

Wesa Perttola on jälleen editoinut hienon videon viimeisimmistä kenttätöistämme – ja valitettavasti myös viimeisistä Suomen Akatemian rahoituksella toteutetuista. Lapin synkän kulttuuriperinnön tutkimus kuitenkin jatkuu, uusien julkaisujen ja kesällä 2019 Gilbbesjávrin (Kilpisjärvi) alueella toteutettavien kenttätöiden muodossa! Tämä ei myöskään ole ainoa filmi, joka syntyi vuoden 2018 kenttäretken myötä: projektimme taiteilijoiden Pieter-Jan van Dammen ja Suvi Tuomisen tuottama taiteellisempi filmi valmistuu lähitulevaisuudessa. Pysy kanavalla kuullaksesi lisää!

This entry was posted in Yleinen on by .

About Oula Seitsonen

An archaeologist and geographer working with varying things in various places, e.g. Mongolia, Tanzania, and Russia (basically with whatever pays my bills). I like for example Geographic Information Systems (GIS), Stone Age, contemporary and conflict archaeology, and lithics.