Still going on strong! Jaksaa, jaksaa!

Even though the funding is over, Lapland’s Dark Heritage carries on strong on its dark path. Our papers continue to attract interest, for instance, the “Crowdsourcing Cultural Heritage” paper is among the four most read articles in the Journal of Community Archaeology and Heritage.

New studies are also in press and we’ll keep you informed as they come out! Besides writing papers, our researchers have been busy presenting Lapland’s Dark Heritage research at different seminars, public lectures and other events, such as “Politics of Memory and Oblivion” lecture series at the University of Helsinki on 15.-22.11., the University of Helsinki archaeology student union Fibula’s “Alumni Night” on 29.11, and the Department of Archaeology “Archaeology Afternoon” on 14.12.

We are also actively working on a new project proposal to get new fieldwork going on in the Gilbbesjávri (Kilpisjärvi) region where we have been working also previously. The planned research would combine for instance public crowdsourcing and citizen science, detailed analyses of Lidar data and artificial intelligence into a new and exciting combo!

Stay tuned!

Vaikka rahoituskausi on ohi, Lapin synkkä kulttuuriperintö jatkaa synkkää taivaltaan. Julkaisumme jaksavat kiinnostaa ihmisiä ja esimerkiksi kulttuuriperintötiedon keruun joukkoistamista käsittelevä “Crowdsourcing Cultural Heritage” -artikkeli on Journal of Community Archaeology and Heritage -julkaisun neljänneksi luetuin artikkeli.

Uusia tutkimuksia on myös painossa ja ilmoitamme, kun ne saadaan ulos! Artikkelien naputtelun ohella tutkijamme ovat olleet kiireisiä esitellessään Lapin synkkään kulttuuriperintöön liittyviä tutkimuksia seminaareissa, luennoilla ja muissa yhteyksissä, esimerkiksi Helsingin yliopiston “Politics of Memory and Oblivion” -luentokurssilla 15.-22.11., arkeologian opiskelijoiden Fibula ry:n “Työelämä illassa 29.11. ja Arkeologian oppiaineen “Arkeologian iltapäivässä” 14.12.

Työstämme myös uutta projektisuunnitelmaa, jonka puitteissa saisimme uudet kenttätyöt käyntiin Gilbbesjávrin (Kilpisjärvi) alueella, missä olemme jo aiemminkin inventoineet. Suunniteltu tutkimus tulisi yhdistämään tieteellisen tiedon tuottamisen joukkoistamisen, Lidar -aineistojen yksityiskohtaiset analyysit ja tekoälyn uudeksi, jännittäväksi yhdistelmäksi!

Pysy kanavalla!

 

This entry was posted in Yleinen on by .

About Oula Seitsonen

An archaeologist and geographer working with varying things in various places, e.g. Mongolia, Tanzania, and Russia (basically with whatever pays my bills). I like for example Geographic Information Systems (GIS), Stone Age, contemporary and conflict archaeology, and lithics.