Vuorovaikutuksen lisääminen

Miten osallistaa ja motivoida opiskelijoita istumisen vähentämiseen?

Seuraavia vinkkejä voit hyödyntää opiskelijoiden motivoimisessa istumisen vähentämiseen. Vinkit perustuvat motivoivan haastattelun tekniikoihin, itsemääräämisen ja autonomian tukemiseen. Näiden tekniikoiden avulla voidaan tukea käyttäytymisen muutosta eli istumisen vähentämistä.

1) Anna opiskelijoiden itse valita millä tavoin vähentävät istumistaan. Tämä tukee autonomian kokemusta, joka on tärkeää omaehtoisen motivaation muodostumisessa. Kun opiskelijat kokevat pääsevänsä vaikuttamaan millä tavoin istumista vähennetään, heillä on suurempi halu lähteä mukaan kokeilemaan.

 • Voit antaa opiskelijoiden valita aktiivisuustauon tai taustamusiikin tauon ajaksi
 • Anna halukkaiden opiskelijoiden vetää aktiivisuusbreikki (voivat keksi itse tai hyödyntää ideavihkosta)

2 ) Pyydä tarkkailemaan välitöntä fiilistä breikin jälkeen (vireys, keskittyminen, kroppa)

Välittömät vaikutukset ovat nuorille keskimäärin tärkeämpi motivaation kasvattaja kuin pidempiaikaiset seuraukset (kuten kroonisten sairauksien ennaltaehkäisy). Opiskelijoita voi suunnata havainnoimaan istumisen vähentämisen välittömiä positiivisia vaikutuksia kehossa, vireydessä tai keskittymisessä heti breikin jälkeen. Muutoksen tunnistaminen itsessä on tehokas motivoija ja suora palaute toiminnasta toimii tehokkaimmin.

 • ”Huomasitteko breikin jälkeen eroa virkeydessä, keskittymiskyvyssä tai kropassa?”
 • ”Muut ovat kertoneet breikin jälkeen olon tuntuvan paremmalta, veri kiertää eikä kroppa ole niin jumissa”

3 ) Näytä itse mallia (liikkeet, välineiden käyttö, jaloittelu)

Näyttämällä itse mallia vaikutat istumisen vähentämisnormiin ja siihen, minkä katsotaan olevan sopivaa käytöstä luokassa. Osallistumalla itse istumisen vähentämiseen luot hyväksyvää normistoa ja kannustat omalla esimerkilläsi istumisen vähentämiseen.

 • Tee breikkien liikkeitä itse luokan edessä breikin aikana
 • Kokeile luokassa olevia välineitä tai pyydä opiskelijoita
  ottamaan jokin väline tunnin/tehtävän ajaksi käyttöönsä

4) Kannusta osallistumaan ja anna positiivista palautetta breikin aikana

Kannustamisen ja positiivisen palautteen avulla voit vahvistaa opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta. Jos henkilöllä on korkea pystyvyyden tunne, hän kokee omaavansa tarvittavat taidot ja kyvyt toiminnan toteuttamiseen eli tässä istumisen vähentämiseen. Breikkien liikkeet on pyritty valitsemaan niin, että kaikki kykenevät toteuttamaan liikkeet ja pystyvät osallistumaan breikkeihin.

 • ”Tämä on kivaa, kannattaa kokeilla!” / ”Kokeilemalla huomaatte, pidättekö vai ette”
 • ”Hienosti teillä menee, osaatte liikkeet tosi hyvin!” / ”Huomaan kuinka olette edistyneet viime viikosta”
 • ”Harjoitus tekee mestarin – parin viikon päästä nämäkin kyykyt/venytykset tms. sujuvat jo vaivattomammin!”

5) Pyydä opiskelijoita seuraamaan omaa kehittymistä

Oman kehityksen seuraaminen lisää opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta ja havainnollistaa opiskelijoille mitä hyötyä istumisen vähentämisestä on kropalle, virkeydelle ja oppimiselle. Esimerkiksi venytyksissä ja liikkuvuudessa eron aikaisempaa voi huomata nopeastikin. Etujen kallistuminen kupissa edistää muutosvalmiutta istumisen vähentämiseksi.

 •  ”Huomaatteko eron edelliseen kertaan?”
 • ”Venyykö/Liikkuuko/Taipuuko nyt paremmin kuin viikko sitten?”
 • ”Onko kyykkyyn meno jo helpompaa?” / ”Saatko enemmän punnerruksia/dippejä tehtyä?”

 

 6) Pyydä opiskelijoita havainnoimaan istumisen haittoja ja pohtimaan istumisen vähentämisen hyötyjä

Istumisen haittojen havaitseminen voi motivoida opiskelijoita vähentämään istumistaan. Opiskelijat saattavat punnita istumisen hyötyjä (mukavuus, rentous) istumisen haittoihin nähden (selkä-, niska- ja hartiakivut ja säryt, väsymys). Tukemalla haittojen havaitsemista ja toisaalta esittämällä istumisen vähentämisen hyötyjä, vahvistat muutosvalmiutta istumisen vähentämiseksi.

 

 • ”Oletteko huomanneet, miten yhtäjaksoinen istuminen vaikuttaa teihin? (väsymys, vireystila, selkä-, niska- ja hartiaseudun kivut)
 • ”Tiesittekö, että istumista vähentämällä selkä- ja yläkropan kivut vähenevät ja olo on virkeämpi?”

 

7) Älä pakota

Pakottaminen herättää helposti vastusta eikä tue omaehtoisen motivaation syntymistä. Omaehtoinen motivaatio tarkoittaa henkilöstä itsestään ohjautuvaa toimintaa, jonka tekeminen itsessään on palkitsevaa tai tärkeää henkilölle. Toiminnan mielekkyyden säilyttämiseksi on tärkeää olla pakottamatta opiskelijoita istumisen vähentämiseen. Kannustaa toki voi ja yrittää askel askeleelta saada opiskelijoita osallistumaan. Usein muiden innostuminen tarttuu myös muuhun ryhmään. ”Saatte itse valita” –asennoituminen voi sulattaa vastarinnan itsestään.

8) Suhtaudu empaattisesti, kuuntele mitä opiskelijat ovat mieltä uusista toimintatavoista

Kiinnostuneisuuden ja arvostamisen osoittaminen sekä kuunteleminen edistävät yhteistyötä ja saavat opiskelijan tuntemaan itsensä tärkeäksi. Kuuntele millaisia tunteita ja kokemuksia istumisen vähentäminen opiskelijoissa herättää. Kyse on koulukulttuurin muutoksesta, joka voi tuntua vieraalta ja vaatii myös opiskelijoilta uusiin tapoihin tottumista.

 

OSALLISTAVIA HARJOITUKSIA:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *