Yksinkertaisia liikunnallisia työtapoja

Seuraavia työskentelytapoja voit joustavasti soveltaa tuntien aikana suunnittelemiisi tehtäviin tarvitsematta etukäteisvalmisteluja ja luopumatta itse opetukseen käytettävästä ajasta.

 

1)      Teetä paritehtävät, ryhmätyö ja kertaus koko luokan kesken seisten

2)      Pyydä opiskelijoita vuorotellen pareissa tai ryhmissä tekemään tehtäviä taululle

3)      Ryhmiä tai pareja muodostettaessa pyydä, että opiskelijat etsivät parin/ryhmän niin, että joutuvat nousemaan tuoleilta

4)      Ei pöytiin tarjoilua! Pyydä opiskelijoita hakemaan tunnilla jaettavat materiaalit opettajan pöydältä

5)       Anna opiskelijoille tunnin alussa lupa jaloitella luokassa kesken tunnin, mutta niin ettei siitä aiheudu häiriötä

6)      Sijoittele tunnilla tarvittavat tarvikkeet luokkaan niin, että opiskelijat joutuvat ne saadakseen liikkumaan luokassa

7)      Pyydä vastaajaa nousemaan vastatessaan seisomaanmies ulos ovesta

 

Tauot oppituntien välissä:

1)      ”Kaikki poistuvat luokasta välitunnin ajaksi”: Sulje luokan ovi tauon ajaksi, jolloin oppilaat poistuvat luokasta tauon ajaksi

2)       Vaihda opetustilaa tunnin aikana, jolloin liikettä syntyy huomaamatta

3)      Pyydä opiskelijoita kokeilemaan liikuntavälineitä välitunnilla ”yhteisenä taukona”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *