E-thesis har förnyats!

This post is also available in: Finska, Engelska

E-thesis är en tjänst för digital publicering och arkivering av examensarbeten som produceras vid Helsingfors universitet. E-thesis nya webbplats öppnades den 18 februari. Webbplatsens utseende har förnyats och webbplatsen möter nu avhandlingsskribenternas behov bättre än förut. Det går också att söka och bläddra bland examensarbeten som är öppet tillgängliga.

I februari förnyas också pro gradu-blanketten och det slutna avhandlingsarkivet för examensarbeten som skribenterna inte har gett tillstånd att publicera. Man kan bläddra bland examensarbetena i det slutna arkivet på vissa kunddatorer i huvudbiblioteket i Kajsahuset.

E-thesis innehåller över 4 000 fritt tillgängliga doktorsavhandlingar och över 3 000 fritt tillgängliga pro gradu-avhandlingar. Från och med 2006 har man också sparat sammandragen av alla doktorsavhandlingar som skrivits vid universitetet i E-thesis.
Varje år laddas mer än en miljon filer ner från tjänsten. E-thesis lanserades 1999 och utvecklas och administreras av bibliotekets enhet för nättjänster.