Helda placerar sig på 54:e plats på den internationella rankninglistan

This post is also available in: Finska Engelska

Helda – Helsingfors universitets digitala arkiv – ligger på 54:e plats på den internationella rakningslistan över publikationsarkiv.

Den goda placeringen bottnar i Heldas synlighet och innehållets höga kvalitet. I den här rankningen definieras synlighet helt enkelt som antalet länkningar till Helda. Med avseende på innehållet påverkas placeringen främst av antalet vetenskapliga artiklar i publikationsarkivet, som räknas med hjälp av Google Scholar.

Helsingfors universitets biblioteks nättjänster ansvarar för Helda – en öppen digital arkivtjänst där alla som hör till universitetet kan lagra sina digitala publikationer, sitt forskningsmaterial eller annat material som kan publiceras för allmänheten. Syftet med Helda är att öka universitetets forskningspublikationers synlighet, användning och genomslag.

Cybermetrics Lab ansvarar för ”The Ranking Web of World repositories”, rankningslistan över publiceringsarkiv. Cybermetrics Lab är en forskningsgrupp som hör till Spaniens största offentliga forskningsinstitution Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).