Studerandena får fortsätta med avgiftsfria utskrifter

This post is also available in: Finska, Engelska

IT-centrets styrelse har bestämt att förlänga den nuvarande utskriftspraxisen för studerande till slutet av 2015.

Studerandena får fortsätta att skriva ut svartvita utskrifter avgiftsfritt på separat angivna skrivare som finns i de allmänna IT-lokalerna. Dessa skrivare skriver endast ut svartvita utskrifter, och de kan inte användas till att kopiera eller skanna. Endast studierelaterade utskrifter får skrivas ut på dessa skrivare.

Unigrafias multifunktionsskrivare som är avsedda för färgutskrifter, skanning och kopiering blev avgiftsbelagda den 15 april. Multifunktionsskrivarna kan även användas till att skriva ut annat än studierelaterat material.

Arbetet med att utveckla en digital inlärningsmiljö på universitetet pågår för att man i fortsättningen till exempel ska kunna lämna in studierelaterade skriftliga arbeten elektroniskt, varvid behovet av studierelaterade utskrifter blir så litet som möjligt.

Mer information:

https://flamma.helsinki.fi/fi/HY315409
en lista med avgiftsfria skrivare: www.helsinki.fi/helpdesk/3255