Ett lyckat försök bevisar: Kajsa-biblioteket är en populär läsplats också på söndagar

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Helsingfors universitets huvudbibliotek, Kajsa-huset, höll i april på försök öppet på söndagarna. Kundplatser och utrustning var tillgängliga i hela biblioteket och kundservice på 3:e våningen.

Varje söndag hade biblioteket ca 1000 besökare. Mest använda var de tysta läsplatserna, deras utnyttjandegrad på eftermiddagen var ca 70 %. Största delen av lån och återlämningar skötte kunderna själva med våra automater. Enligt personalen var söndagarna ganska lika lördagar, fast det var färre som behövde hjälp av personalen.

Tyst läsrum på andra våningen.

Responsen från kunderna var uteslutande positivt. Mest önskades, att biblioteket också i fortsättningen skulle hålla öppet på söndagen. I sociala medier kunde man dela erfarenheter med hashtaggen #munkirjasto, och bland deltagarna utlottades biobiljetter. De tre vinnarna kontaktades personligen i början av maj. Tack för all respons!

Experimentet visade, att det finns efterfrågan på ett söndagsöppet huvudbibliotek. Vi planerar också att hålla biblioteket öppet på söndagarna under de mest hektiska läsperioderna. Enligt planerna kommer biblioteket att ha söndagsöppet senast i mars-april 2016, men eventuellt redan under senhösten 2015.