Svara, påverka och vinn! – HULib Anvädarenkät

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Helsingfors universitets bibliotekskunder får göra sina röster hörda i en användarenkät som öppnades vecka 44. Syftet med enkäten är att utreda vad kunderna tycker om bibliotekets tjänster och vilka önskemål de har. Länk till enkäten.

Hulib asiakaskysely

Enligt servicedirektören Kirsi Luukkanen kommer biblioteket att ha stor nytta av svaren och kunna fokusera sina resurser bättre på sådana tjänster som kunderna tycker att borde utvecklas. Under de senaste åren har biblioteket satsat speciellt på att göra elektroniska resurser mer tillgängliga och lättare att hitta. Antalet elektroniska böcker har fördubblats och utlåningen av dem har nästan tredubblats under de senaste två åren.

I år önskar biblioteket att kunderna speciellt ska utvärdera de forskningsrelaterade bibliotekstjänsterna. ”Vi ber våra kunder svara på vad de tycker om de tjänster som gäller forskningsdata, öppen publicering och forskningsutvärdering”, säger Luukkanen, och hoppas att så många forskare som möjligt ska svara på enkäten.

Länk till enkäten http://www.helsinki.fi/kirjasto/sv/tjanster/hulib-anvandarenkat/