Berätta vad du tycker om söktjänsten och vinn en datorplatta!

This post is also available in: Finska Engelska

Vad tycker du om den nya Helka?

Nationalbibliotek samlar in respons på Finna – som är Helkas back-end system – med en kort enkät December 7 till December 27, 2016. Det tar ca 5-10 minuter att svara på enkäten. Resultaten utnyttjas i utvecklingsarbetet av Finna. Samtidigt kan du delta i utlottningen av en datorplatta Samsung Galaxy Tab S2 9.7″ 4G 32GB New Edition.

Länk till enkäten är:

https://my.surveypal.com/Finnasurvey

Välkommen at svara på! Din åsikt är viktig.

Finna.fi ger tillgång till material i Finlands museer, bibliotek och arkiv. För över 100 organisationer deltar i Finna och det finns mer än 11 miljoner poster. Antalet ökar hela tiden som nya organisationer ansluter sig. Nationalbiblioteket ansvarar för utvecklingen och administrationen av Finna.