Forskningssamfundet i Finland och Elsvier forsätter förhandlingarna om open access

This post is also available in: Finska Engelska

Högskolorna och forskningsinstituten i Finland har kommit överens med vetenskapsförlaget Elsevier om ett års tidstillägg. Tilläggstiden behövs för att hitta en lösning som främjar open access, vilket är mycket viktigt för Finland.

Förlängningen av avtalet innebär att forskarna vid Helsingfors universitet kan fortsätta använda Elseviers e-tidskrifter under år 2017 medan förhandlingarna fortsätter.

I förhandlingarna representeras de finländska högskolorna och forskningsinstituten av FinELib-konsortiet, som har två centrala mål – att få bukt på de ökande prenumerationskostnaderna för vetenskapliga tidskrifter och att avtalet ska främja finländska forskares möjligheter att publicera artiklar open access så att de är tillgängliga för alla på webben.

Under höstens förhandlingar blev det klart att trots det internationella forskningssamfundets starka gemensamma ståndpunkt, är Elsevier inte villigt att beakta verksamhetsmodellerna för open access i utvecklingen av sin verksamhet, utan håller fast vis den gamla prenumerationsmodellen. Förlaget ser fortfarande open access som en separat marginell verksamhetsmodell, inte som framtiden för vetenskapliga publikationer. Att kräva höga tilläggsavgifter för att artiklarna ska vara tillgängliga för alla är förhalningspolitik eftersom högskolorna och forskningsinstituten redan betalar prenumerationsavgifter som stiger för varje år. Vi förväntar oss att Elsevier under det kommande året visar att man är beredd att förändras i den riktning som forskningssamfundet behöver och förväntar sig”, säger Keijo Hämäläinen, prorektor för Helsingfors universitet och ordförande för förhandlingarna.

Finland styrs i riktning mot open access genom mål som fastställts av Undervisnings- och kulturministeriet, projektet Öppen vetenskap och forskning och Europeiska unionen. Open access ger ökad synlighet för vetenskap och förbättrar samhällets möjligheter att utnyttja forskning som gjorts med skattemedel.

Det finländska vetenskapssamfundet har visat sitt stöd för de gemensamma förhandlingsmålen. Ställningstagandet Tiedonhinta.fi, som publicerades i slutet av november, har redan samlat över 2 700 underskrifter inom forskargemenskapen. Undertecknarna förbinder sig att inte delta i redaktioner för vetenskapliga tidskrifter eller i kollegiala granskningar av tidningsartiklar om FinELibs krav inte tillmötesgås.

Open access och priset på vetenskaplig information är teman som nu betonas i motsvarande förhandlingar över hela världen, t.ex. i förhandlingarna som pågår i Tyskland”, säger Kristiina Hormia-Poutanen, medlem i förhandlingsgruppen och direktör för Nationalbibliotekets Biblioteksnättjänster. ”Endast genom att stå på sig och upprätthålla en enad front kan vetenskapssamfundet påverka stora kommersiella förlag och på ett bestående sätt förändra modellen för vetenskaplig förlagsverksamhet.

Ett års förlängning av avtalet gör det möjligt att hitta en modell som genuint främjar open access utan att öka kostnaderna för vetenskapliga publikationer. Om ett avtal om open access inte nås under år 2017, kan det hända att det finländska vetenskapssamfundet om ett år är i en situation där många vetenskapliga tidskrifter inte längre är tillgängliga.

Mer information:

prorektor Keijo Hämäläinen, ordförande för gruppen för avtalsförhandlingarna, tfn 029 415 0640, keijo.hamalainen(at)helsinki.fi

direktör Kristiina Hormia-Poutanen, Nationalbiblioteket/Biblioteksnättjänster, tfn 050 5523056, kristiina.hormia(at)helsinki.fi