Campusbiblioteket i Gumtäkt inte längre tillgängligt dygnet runt fr.o.m. 18.5.2018

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Från och med 18.5.2018 har Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens personal inte längre dygnet runt-tillgång till Gumtäkts campusbibliotek

Personer med passernyckel till byggnaderna Chemicum, Exactum och Physicum på Campus Gumtäkt har tidigare på särskild begäran fått använda campusbiblioteket också utanför öppettiderna.

Efter fredagen den 18 maj kommer fakultetens personal inte längre att ha dygnet runt-tillgång till campusbiblioteket. Efter renoveringen kan personalen använda biblioteket inom ramen för öppettiderna.

Campusbiblioteket förnyas

Campusbiblioteket i Gumtäkt är stängt för renovering sommaren 2018. Sista öppethållningsdagenföre renoveringen är fredagen den 18 maj.

Att förnya bibliotekets lokaler hör till ett större projekt som inkluderar Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och universitetets Studentservice. Målet är att skapa en mångsidig och smidig lärandemiljö som omfattar första våningen och en lokal i andra våningen som är ungefär hälften mindre än den nuvarande lokalen.

Ytterligare information, tidtabeller och information om bibliotekets betjäning medan arbetet pågår finns på webbsidan Gumtäkt 2018