Välkommen till det förnyade Campusbiblioteket i Gumtäkt

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Campusbiblioteket i Gumtäkt var stängt för renovering 21.5.-2.9.2018. Den första våningen har varit tillgänglig med sina samlingar, lokaler och tjänster från måndagen 3.9.18, och andra våningen från fredagen 1.2.19.

Större projekt med biblioteket, fakulteten och studentservicen

Att förnya bibliotekets lokaler hör till ett större projekt som inkluderar Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och universitetets Studentservice. Målet är att skapa en mångsidig och smidig lärandemiljö som omfattar första våningen och en lokal i andra våningen som är ungefär hälften mindre än den nuvarande lokalen.

  • Samlingar som tidigare var i andra våningen, har flyttats till första våningen, så i framtiden finns både kursböcker och andra material i första våningen.
  • Examinarium-tentakvariet har flyttats från biblioteket till Chemicum (första våningen, rum A122).
  • Nya låne- och återlämningsautomater ligger nära bibliotekets ingång.
  • Grupparbetsrum G108d har förvandlats till ett tyst läsrum. Med andra ord nu finns det två tysta läsrum bredvid varandra längst borta i våningen.
  • Det finns nu fyra grupparbetsrum i första våningen: G108a, G103c, G103e och G103g. Kom ihåg att boka grupparbetsrummet med din O365-kalender. Reserveringar kan inte göras i bibliotekets kundservice.
  • Området på vänstra sidan av ingången är nu ett grupp arbetsområd, som kan användas utan bokning. Kursböcker och referensböcker som inte kan lånas ut finns också i detta område.

Ubikampus @ Gumtäkt

De lokaler i andra våningen som frigörs från biblioteket används därefter av forskarna vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. I de lokaler som biblioteket behåller planeras även nya rådgivningstjänster för studenter och lokaler för specialtentamina.

Den ska bli den första pilotlokalen inom ramen för universitetets projekt Ubicampus, och kommer att tas i bruk i början av 2019. Ubicampus-projektets mål är att i enlighet med universitetets färdplan för digitalisering introducera lokaler som backas upp av teknologi och artificiell intelligens på universitetets campus.

Pilotlokalen är 1000 kvadratmeter stor. Lokalen har 168 arbetspunkter och 16 separata rum som kan bokas med pekplattor vid ingångarna. Drygt halva lokalen är reserverad för studenter och resten för forskare. Lokalen för studenter inkluderar bland annat läsutrymmen och grupparbetsrum. Ytterligare information: Den andra våningen i Campusbiblioteket i Gumtäkt öppnas fre 1.2.2019

 

Tidtabell