Millainen on kirjasto vuonna 2030?

Helsingin yliopisto on työstämässä strategiaansa vuosille 2021-2030. Helsingin yliopiston kirjasto aloitti tulevaisuuden pohtimisen toukokuussa kahdella tilaisuudella. Kirjaston johtokunnan ja neuvottelukuntien seminaaria seurasi kirjaston henkilökunnan yhteinen tilaisuus seuraavana päivänä.

Kirjasto uudistuvassa yliopistossa 2030 -strategiaseminaari

Helsingin yliopiston kirjaston strategiatyö aloitettiin Kirjasto uudistuvassa yliopistossa 2030 -strategiaseminaarilla 2.5.2019. Tilaisuus oli kaikille avoin, erityisesti se oli suunnattu kirjaston johtokunnan ja neuvottelukuntien jäsenille. Tilaisuuden tarkoituksena oli kuulla kirjaston käyttäjäryhmien edustajien näkemyksiä.

Tilaisuuden avasi vararehtori Sari Lindblom. Yliopiston toimikunnat ovat kevään aikana analysoineet yliopiston tulevaisuuden toimintaan vaikuttaneita tekijöitä ja miettineet, mitkä ovat keskeiset kysymykset, joihin yliopiston tulisi ottaa kantaa strategiatyössään.

Kirjaston strategiaseminaarin osallistujia kuuntelemassa Sari Lindblomin avauspuheenvuoroa.

Professori Mika Pantzar pohti yliopiston mahdollisia tulevaisuuksia esityksessään ”Yliopisto tutkintotehdas, luostari vai tietoparatiisi?”. Millainen on sanojen voima tulevaisuuden tekemisessä? Millainen on maailma, jossa datamäärät ovat huikeat? Millainen on työnjako tulevaisuuden yliopistossa, entä tutkinnon rooli? Ajatuksia herättävää esitystä seurasi yleisökeskustelu.

Mika Pantzar piti esityksen yliopiston tulevaisuuksista.

Lisää kirjaston käyttäjien näkemyksiä tulevaisuudesta kuultiin Kirjasto 2030 -paneelissa. Panelistit keskustelivat informaatiolukutaidosta, avoimesta julkaisemisesta ja datasta, tekoälystä ja digitalisaatiosta sekä tulevaisuuden tiloista.

Paneelin osallistuivat varadekaani Outi Salminen (Farmasian tiedekunta), professori Juha Raitio (Oikeustieteellinen tiedekunta), yliopistonlehtori Suvi Viranta-Kovanen (Lääketieteellinen tiedekunta), teologian ylioppilas Hannu Jaakkola. Paneelin juonsi tietoasiantuntija Markku Roinila Helsingin yliopiston kirjastosta.

Kirjasto 2030 -paneelin osallistujat.

Seminaarin päätti ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuomisen analyysi kirjaston tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Kirjaston tulevaisuusseminaari henkilöstölle

Kirjaston henkilökunnan tilaisuuden avasi vararehtori Sari Lindblom.
Kutsuttuna puhujana oli johtava asiantuntija Katri Vataja Sitrasta. Hänen esityksensä aiheena oli ”Tulevaisuuden megatrendit”. Sekä globaalit että pohjoismaiset megatrendit luovat pelikentän, jota voimme tarkastella esimerkiksi vaihtoehtoisten visioiden avulla. Akateemisten kirjastojen trendit ovat jo läsnä arjessamme. Työ muuttuu ja elinikäinen oppiminen muuttuu hyveestä välttämättömyydeksi.

Katri Vataja piti esityksen tulevaisuuden megatrendeistä.

Kirjasto on monta kirjastoa

Työpajatyöskentelyssä tulevaisuutta työstettiin tulevaisuudenkuvauksia tekemällä. Yliopiston toimikuntien ympäristöanalyysejä työstettiin pohtimalla, mikä analyyseissä on oleellista kirjaston näkökulmasta ja mitä nämä asiat merkitsevät kirjaston palveluille. Työskentelyä veti hallintopäällikkö Hilkka Pöyhönen tietoasiantuntija Terhi Sandgrenin kanssa. Kuvassa etualalla tietoasiantuntijat Marja Moisio ja Pirja Kara.

Työpajatyöskentelyä.

Kiitos kaikille osallistuneille! Yliopiston strategian työstäminen jatkuu vuoden 2019 aikana. Kirjasto osallistuu tähän työhön – seminaarien runsasta antia hyödynnetään strategiaprosessissa ja kirjaston toiminnan suunnittelussa.

Teksti: Terhi Sandgren
Kuvat: Jussi Männistö