Trevlig Svenska Dagen! Ny e-resurs: Svenska Skrivregler!

Helsingfors universitets bibliotek har anskaffat Svenska Skrivregler,som innehåller en webbaserad utgåva av Svenska skrivregler, tredje utgåvan 2008. Svenska skrivregler utges av Språkrådet. Boken innehåller rekommendationer för hur man skriver och utformar texter på svenska. Svenska Skrivregler webbversionen du kan hitta både i Helka och Nelli.

Respons: e-library@helsinki.fi