Koekäyttö: BiblioRossica 20.4 asti

kuvituskuvana koekäyttölogo

 

 

 

Tutustu venäjän ja – englanninkielisiin e-kirjoihin ja e-lehtiin BiblioRossicassa. Palvelussa on tarjolla lähes 17 000 e-kirjaa eri tieteenaloilta, vahvimmin edustettuina ovat humanistiset ja yhteiskuntatieteet, erityisesti Venäjän tutkimukseen liittyvä kirjallisuus. E-lehtiä on yli 2200 nimekettä.

BiblioRossican taustalla on Academic Studies Press (Boston, USA) kustantajan projekti. Academic Studies Press on perustettu 2007 ja kustantamo keskittyy slaavilaisen kielialueen, Itä-Euroopan ja juutalaisuuden tutkimuksen julkaisemiseen. Academic Studies Pressin kirjojen lisäksi BiblioRossica -alustalla on tarjolla myös esim. seuraavien kustantajien e-kirjoja: Central European University Press, Im Werden Verlag, Ad Marginem Press, ja useita venäläisiä yliopistokustantajia ja insitituutteja.

BiblioRossica löytyy myös Helkasta.

Koekäyttö on auki 20.4.2018 asti.

Anna palautetta BiblioRossicasta: e-library[at]helsinki.fi tai kk-slav[at]helsinki.fi

 

Tutustu uusiin Wageningenin ja Cabin e-kirjoihin

Tutustu Viikin tieteenalojen e-kirjoihin: Wageningenin kustantamon 16 uutta e-kirjaa ovat mm. eläin- ja kasvitieteiden, ympäristö- elintarvike- ja yhteiskuntatieteiden aloilta. Ja Cabin 25 uusien e-kirjojen aiheina ovat mm. maatalous, puutarhatiede, maatalousekonomia, maaseutututkimus, kasvitiede ja kasvinviljely, eläinlääketiede, ravitsemus ja elintarviketieteet ja mikrobiologia. Ajankohtaiset aiheet, kuten ruokaturvallisuus ja syötävä historiamme eli viljely- ja ravintokasvien historia, tarjoavat kiinnostavaa luettavaa niin alojen asiantuntijoille kuin harrastelijoille.

Palautetta, kysymyksiä? : e-library[at]helsinki.fi

E-kirjoja hankittu lisää Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen

Helsingin yliopiston kirjaston e-kirjakokoelmaa on täydennetty tukemaan monitieteistä Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimusta. E-kirjat on hankittu kansainvälisiltä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen huippukustantajilta:

Hankitut e-kirjat löytyvät Helkasta ja ovat käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa. E-kirjat on hankittu Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tuella.

E-kirjaoppaasta löydät ohjeita e-kirjojen käyttöön:
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas

Palaute:e-library[at]helsinki.fi

kansi3kansikansi4kansi2kansi6kansi5kansi8kansikuva

Uusi aineisto: 1900-luvun ulkopolitiikan TOP SECRET nyt digiaineistona Secret Files from World Wars to Cold War-tietokannassa

Helsingin yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön pysyvästi hankittu Secret Files from World Wars to Cold War sisältää Ison-Britannian hallituksen tiedustelupalvelun ja ulkopolitiikan asiakirjoja ajanjaksolta 1873–1953. Suurin osa verkkoaineiston sisältämästä 144 000 digitoidun asiakirjasivun kokonaisuudesta on 1930–40 -luvuilta. Aineisto esittelee sodankäynnin historian salaisen puolen myönnytyspolitiikan ajalta alkaen läpi toisen maailmansodan aina kylmän sodan alkuun saakka. Aineisto avaa uusia mahdollisuuksia ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkijoille ja opiskelijoille. Alkuperäislähteet kertovat tiedustelun rahoituksesta, toiminnasta ja hallinnosta, aikakauden ulkopolitiikasta ja kansainvälisistä suhteista, Ison-Britannian sisäisestä turvallisuudesta sekä propagandasta, sensuurista ja psykologisesta sodankäynnistä.

Voit selailla aineistoja aihekokonaisuuksien mukaan. Sanahaku ulottuu kokoteksteihin. Hakua voi rajata aiheen, maantieteellisen alueen, asiakirjan syntyajan tai dokumenttityypin mukaan. Palveluun rekisteröitymällä (My Archive) voit tallentaa itsellesi omia hakuja ja lukulistan. Tutustu palvelun käyttöön lyhyiden opasvideoiden avulla!

Tietokannan aineisto on digitoitu Ison-Britannian kansallisarkiston kokoelmista. Mahdollisuus tekstinlouhintaan on neuvoteltavissa HY:n kirjaston kautta. Aineiston tarjoaa Routledge / Taylor & Francis Group, ja se on hankittu Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tuella Helsingin yliopistolle pysyvään käyttöön.

Tämän tietokannan löydät myös Helkan kautta.

Secret Files from World Wars to Cold War

Palaute: e-library[at]helsinki.fi

Uusia Wileyn hakuteoksia humanisteille, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteilijöille

Seuraavat satoja artikkeleita sisältävät monitieteiset hakuteokset ovat luettavissa Wiley Online Libraryssa ja löytyvät myös Helkan kautta.

Comprehensive Handbook of Social Work and Welfare

Emerging Trends in the Social and Behavioural Sciences

Encyclopedia of Peace Psychology

The Encyclopedia of Crime and Punishment

Hakuteosten aihealueita ovat mm. sosiologia, sosiaalityö, psykologia, politiikantutkimus, antropologia, taloustiede, kriminologia, ja rauhantutkimus. Artikkeleissa on linkkejä muihin aiheen kannalta relevantteihin artikkeleihin.

Hakuteokset on hankittu Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tuella.

Palaute: e-library@helsinki.fi

Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource

Biblioclub – 60 000 venäläistä e-kirjaa vuodeksi

Helsingin yliopiston tutkijat, opettajat ja opiskelijat pääsevät käyttämään venäläisen e-kirjapalvelun Biblioclub – University Library Online 60 000 e-kirjaa vuoden ajan. E-kirjakokoelma käsittää venäläisten kustantajien tieteellistä kirjallisuutta ja oppikirjoja humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta sekä luonnontieteistä. Suuri kokoelma sisältää nykyaikaista tutkimuskirjallisuutta sekä vanhempaa digitoitua kirjallisuutta. Tutustu itänaapurin tuottamaan tutkimukseen politiikan tutkimuksessa, kielen ja kirjallisuuden tutkimuksessa, historiassa ja matematiikassa sekä kulttuurin ja taiteiden tutkimuksessa!

Kokoelmassa on lisäksi tietosanakirjoja, äänikirjoja ja opetusmateriaaleja.

Palvelussa voit hakea e-kirjoja joko sanahaulla (advanced search) tai etusivun Sections-valikosta selaamalla. Voit lukea kirjan online-versiota tai ladata sen PDF-version. Osassa kirjoista lataaminen on rajoitettu 10 % / päivä.

Pääsy e-kirjoihin on avoinna 30.11.2017 saakka, jonka jälkeen 200 käytetyintä nimekettä valitaan Helsingin yliopiston kirjaston e-kirjakokoelmaan pysyvästi. Biblioclub on hankittu Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tuella.

Biblioclub – University Library Online

Käyttöaika: 1.12.2016–30.11.2017
Lisätietoja: Emilia Pyykönen, emilia.pyykonen@helsinki.fi
Palaute: e-library@helsinki.fi

biblioclub2

Uusia lähdeaineistoja yliopiston strategisille tutkimusalueille

Helsingin yliopiston kirjasto (HULib) on hankkinut uusia aineistoja yliopiston strategisten tutkimusalueiden (Life Science, Digital Humanities) tarpeisiin. Hankitut aineistot on valittu tutkijoiden ja opettajien tekemien hankintaehdotusten perusteella. Digitaalista oppimisympäristöä vahvistetaan lisäksi kurssikirjoiksi ja opintojen taustakirjallisuudeksi sopivilla e-kirjoilla.

Yliopisto panostaa kilpailukykyiseen tutkimusinfrastruktuuriin ja digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseen. Kirjastossa tämä satsaus näkyy muun muassa mahdollisuutena hankkia keskeisten tiedekustantajien e-kirjoja, tieteellisiä lehtiä ja sanomalehtiarkistoja käytettäväksi yliopiston verkossa.

Uudet aineistot uuteen Helkaan

Hankittuihin aineistoihin tulee pääsy uudistuvan HELKA-tietokannan kautta.

Aineistoja luetteloidaan ja aktivoidaan parhaillaan ja vuoden 2016 loppuun mennessä ne ovat haettavissa ja löydettävissä Helka-tietokannan kautta.

Helkassa olevat linkit aineistoihin tukevat etäkäyttöä. Linkki vie ensin Helsingin yliopiston kirjautumissivulle ja sen jälkeen etäyhteydellä itse lehteen.

Life Science alojen aineistoja

 • Canadian Journal of Microbiology
 • Clinical and Experimental Rheumatology
 • Current Protocols in Immunology
 • Current protocols in Microbiology
 • Doodys Bridge Core Collection – lääketieteen kirjapaketti
 • Encyclopedia of biodiversity
 • Encyclopedia of food microbiology: 2.painos.
 • Endocrinology
 • Handbook of Food Grains
 • Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
 • Myrmecological news
 • Nature Genetics in  medicine
 • Nature Microbiology
 • Neuroendocrinology
 • Physics teacher
 • Stem Cell Reviews and Reports
 • Thieme Clinical Collection 2016 -kirjapaketti
 • Treatise on geochemistry, 2.painos
 • Tropical Forestry Handbook
 • Wageningenin kirjapaketti –  Viikin kampuksen tieteenalat

Digitaalisten ihmistieteiden tarpeisiin

 • The Economist Historical Archive 1843-2012, karttuu
 • British Library Newspapers, Part 1-5, 1600-1950
 • The Times Historical Archive 1785-2010, karttuu
 • 17th and 18th Century Burney Collection
 • 17th and 18th Century Nichols Collection

Lisäksi Helsingin yliopiston kirjasto osallistuu Aleksandria-konsortioon, jossa avataan Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantamaa tietokirjallisuutta verkkoon kaikkien saataville.

Digitaalisten oppimisympäristöjen tueksi

 • Cambridge University Pressin kirjoja, Cambridge Companions -sarjan kirjoja
 • Oxford Handbooks -kirjoja
 • Springerin kirjapaketteja aihealueilta Biomedical and Life Science, Computer Science, Medicine, Physics and Astronomy, Professional and applied Computing, Law and Criminology
 • Past Masters -filosofian tietokannan täydennys uudella editiolla: Augustine update 4th Release
 • Rav Milim – Heprean sanakirja
 • Duodecimin Oppiportti-kirjapaketti osa 5
 • JOVE –  Journal of Visual Experimentations -lehden lisämodulit: JoVe Science Education Videos Basic Biology, Clinical Skills, Chemistry
 • CABI – kirjapaketti maataloustieteiden aloilta
 • Routledge Handbooks -kirjapaketti
 • Health Library: Basic and Anatomical Sciences Integrated Collection ja Oncology Collection kirjoja (OVID)

Uusi aineisto: Secret Files from World Wars to Cold War

Helsingin yliopiston tutkijat ja opiskelijat voivat nyt perehtyä Ison-Britannian tiedustelupalvelun ja ulkopolitiikan salaisiin asiakirjoihin aikajaksolta 1873-1953  Secret Files from World Wars to Cold War tietokannassa. Erityisen hyvin asiakirjoja on myönnytyspolitiikan ajalta aina kylmän sodan alkuaikoihin asti.

Aineiston käyttö on mahdollista HY-verkossa sekä verkon ulkopuolelta Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Palaute: e-library[at]helsinki.fi

Koekäytössä: The Routledge Encyclopedia of Modernism ~12.11. asti

koekaytto_eaineisto

Routledge Encyclopedia of ModernismA resource for interdisciplinary and global content about the Modernist period, the ideal starting point for any research in Modernism.

 • Fully cross-referenced content, allowing for greater discoverability between fields, covering eight key subject areas: Literature, Architecture, Visual Arts, Music, Dance, Theatre, Film and Intellectual Currents
 • Over 1,000 articles from experts in the field, supported by over 100 images
 • Researchers can browse by subject, movement, or place in order to discover connections between key topics and fields
 • The Routledge Encyclopedia of Modernism will be regularly update
 • Each article in Routledge Encyclopedia of Modernism has its own DOI which will be registered with CrossRef

Trial period: 12.9.-12.11.2016

Feedback: e-library@helsinki.fi

https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAjAAAAAJDFlMWEyNDYyLWNlMzYtNDc3Yi1hYTFiLWFkYzM4ZGY5MmQ2OA.png