Uusia Wileyn hakuteoksia humanisteille, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteilijöille

This post is also available in: englanti

Seuraavat satoja artikkeleita sisältävät monitieteiset hakuteokset ovat luettavissa Wiley Online Libraryssa ja löytyvät myös Helkan kautta.

Comprehensive Handbook of Social Work and Welfare

Emerging Trends in the Social and Behavioural Sciences

Encyclopedia of Peace Psychology

The Encyclopedia of Crime and Punishment

Hakuteosten aihealueita ovat mm. sosiologia, sosiaalityö, psykologia, politiikantutkimus, antropologia, taloustiede, kriminologia, ja rauhantutkimus. Artikkeleissa on linkkejä muihin aiheen kannalta relevantteihin artikkeleihin.

Hakuteokset on hankittu Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tuella.

Palaute: e-library@helsinki.fi

Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource