Sommartiden börjar i campusbiblioteken den 22 maj. Kontrollera öppettiderna!

Campusbiblioteket i Mejlans stängs för renoveringsarbeten

Terkko har sista dagen öppet på fredag 19.5. och huset öppnas igen i början av höstterminen 2017. Läs mera: Förändringar i Terkko

Då biblioteket är stängt kan böcker returneras till returlåda som finns i aulan på Haartmansgatan 3 från och med måndagen 22.5 tills Terkko öppnar igen. Under sommaren har Haartmansgatan 3 öppet må – fre 7:45-16. Utanför dessa öppethållningstider kan material returneras till Kajsahuset, Vik eller Gumtäkt.
Läs mera: SOMMAR 2017 på bibban

Sommaröppettiderna i campusbiblioteken i Vik och Gumtäkt

  • 22.5. – 22.6. må-fre 9-16
  • 23.6. – 6.8. stängt
  • 7.8. – 27.8. må-fre 9-16.

Då campusbiblioteken är stängda kan du kontakta Kajsahusets kundservice på 3:e våningen, vardagar kl. 11-18 i juni och juli, och kl. 10-18 i august. Vi försöker svara på e-post följande arbetsdag. Läs mera: SOMMAR 2017 på bibban

På Kristi himmelsfärdsdag 25.5. är biblioteken stängda

På Kristi himmelsfärdsdag är alla bibliotek och lärocentrer stängda. Aleksandria kan användas mellan 7:00 och 01:00 med en magnetnyckel.

På onsdag den 24 maj är biblioteken öppna enligt följande:

  • Huvudbiblioteket 8-18, kundservice 10-18
  • Gumtäkt och Vik 9-16
  • Lärocentret Aleksandria 8-17.45
  • Lärocentret Minerva 8-15.45.

Alla sommaröppettiderna på nätet

Förändringar i Kajsahusets grupparbetsrum på sommaren

Huvudbibliotekets grupparbetsrum koncentreras på 4:e våningen

De små grupparbetsrummen på våningarna 5-7 flyttas under juni och juli till 4:e våningen. De stora grupparbetsrummen mot Kajsaniemigatan på 5:e och 6:e våningen (5005 och 6005) blir kvar på sina nuvarande platser.

Fem tysta läsutrymmen på 4:e våningen ändras till grupparbetsrum. På de övre våningarna ändras de tidigare fem grupparbetsrummen till tysta läsutrymmen. På så sätt stör inte grupparbeten dem som vill arbeta i de tysta utrymmena.

På 4:e våningen byggs en mellanvägg i rummen 4038 och 4040, så att det uppstår ytterligare två grupparbetsrum. Efter ändringarna finns det 10 grupparbetsrum på 4:e våningen: rummen 4033-4043 längsmed väggen på Fabiansgatans sida och ett större rum (4005) mot Kajsaniemigatan.

Huvudbibliotekets grupparbetsrum koncentreras på 4:e våningen och de tysta läsutrymmen flyttas till våningarna 5-7.

Arbetet påbörjas under vecka 23 (5.-11.6)

Ändringsarbeten utförs stegvis under juni-juli. Arbetet påbörjas i 4:e våningens läsutrymmen, som tas ur bruk fr.o.m. vecka 23.

De små grupparbetsrummen på våningarna 5-7 (5039, 5040, 6040, 6041, 7048) kan inte längre reserveras fr.o.m. 5.6. Grupparbetsrummen får dock användas då ändringsarbeten inte är i gång i dem. Följ med lapparna vid ingånarna!

Både grupparbetsrummen på 4:e våningen och läsutrymmena på våningarna 5-7 kan användas genast då ändringsarbetena utförts i rummet i fråga.

Du kommer väl ihåg grupparbetsrummens spelregler

För långa och oanvända reservationer har igen väckt irritation under våren. Kom ihåg, att spelreglerna gäller alla grupparbetsrum som erbjuds av biblioteket, både i biblioteken och i lärocentrena.

Ett grupparbetsrum kan reserveras för maximalt 2 timmar / grupp. Reservationen förfaller en halv timme efter att den börjat om ingen av gruppens medlemmar har dykt upp. Det är alltid bäst att annullera reservationen i reservationskalenderns om möjligt så att reservationer som inte behövs inte i onödan fyller upp kalendern.

Regler för bibliotekets grupparbetsrum

Campusbiblioteket Terkko i Mejlans är stängt fr.o.m. 22.5.2017 p.g.a. renoveringsarbeten

Campusbiblioteket Terkko i Mejlans har sista dagen öppet på fredag 19 maj 2017. Terkko stängs för renoveringsarbeten och huset öppnas igen i början av höstterminen 2017.

Terkkos renovering är en del av större projekt, som förutom Helsingfors universitet också HNS, Health Capital Helsinki och Think Company deltar i.

Tidtabell och biblioteksservice under renoveringsarbetena på sidan Förändringar i Terkko. Sidan uppdateras allteftersom tidtabellen kan preciseras under våren och sommaren.

Campusbiblioteket Terkko i Mejlans. Bild: Veikko Somerpuro

Kajsahuset öppet på söndag 5.3.-23.4.2017

Från 5.3. till 23.4. kommer Huvudbiblioteket att hålla öppet söndagar 11:00-17:00, utom under påsken 14.-17.4., då huset är stängt. Ingång på söndagarna från Fabiansgatan och med hissen från Kajsaniemigatan (1:a våningen) eller från Helsingfors universitets metrostation (våningen K1).

Inlärningsmiljö med självbetjäning

Under söndagarna fungerar Kajsahuset med självbetjäning. Samlingarna och utrymmena på alla våningar är tillgängliga. Serviceområdet på 3:e våningen är stängt.

Inkomna reservationer står på öppen hylla i tredje våningen, där man själv kan hämta dem. Telefonservice är tillgänglig, och vi hjälper gärna om det blir problem med utrymmena eller maskinerna.

Om du behöver ett gästanvändarnamn för universitetets nätverk eller kopieringkort måste du skaffa dem i förväg, senast på lördagen.

Lärocentret Aleksandria tillgängligt hela söndagen med magnetnyckel

Lärocentret Aleksandria (Fabiansgatan 26) är öppet 8:00-19:45 under veckan, 11:00-16:45 under lördagen och stängt under söndagen. Studenter vid Helsingfors universitet ha möjlighet att använda Aleksandria utanför dessa öppettider mellan 7:00 och 01:00 med en magnetnyckel.
Mera information om att använda Aleksandria utanför öppettiderna i Flamma.

Huvudbiblioteket (Kajsahuset)
– servicetelefon 02941 23920
– e-post: bibliotek-centrum (at) helsinki.fi
Helsingfors universitets biblioteks öppettider
Lärocentret Aleksandria

 

 

Svara, påverka och vinn! – HULib Anvädarenkät

Helsingfors universitets bibliotekskunder får göra sina röster hörda i en användarenkät som öppnades vecka 44. Syftet med enkäten är att utreda vad kunderna tycker om bibliotekets tjänster och vilka önskemål de har. Länk till enkäten.

Hulib asiakaskysely

Enligt servicedirektören Kirsi Luukkanen kommer biblioteket att ha stor nytta av svaren och kunna fokusera sina resurser bättre på sådana tjänster som kunderna tycker att borde utvecklas. Under de senaste åren har biblioteket satsat speciellt på att göra elektroniska resurser mer tillgängliga och lättare att hitta. Antalet elektroniska böcker har fördubblats och utlåningen av dem har nästan tredubblats under de senaste två åren.

I år önskar biblioteket att kunderna speciellt ska utvärdera de forskningsrelaterade bibliotekstjänsterna. ”Vi ber våra kunder svara på vad de tycker om de tjänster som gäller forskningsdata, öppen publicering och forskningsutvärdering”, säger Luukkanen, och hoppas att så många forskare som möjligt ska svara på enkäten.

Länk till enkäten http://www.helsinki.fi/kirjasto/sv/tjanster/hulib-anvandarenkat/