Terkko Navigatorin uunituore lisäys – GeneRX farmakogenetiikan sovellus

Terkko Navigatorin kattaviin palveluihin on nyt lisätty jännittävä GeneRX farmakogenetiikan sovellus.

Farmakogenetiikan sovelluksessa on tiedot noin 100 lääkkeestä, joiden vaikutus riippuu potilaan yksilölliseen metaboliaan tai vasteeseen vaikuttavasta perimästä. Esimerkiksi lääkeainemetaboliaan osallistuvien entsyymien toiminnan perinnöllinen vaihtelu voi johtaa lääkeaineen pitoisuuksien moninkertaisiin eroihin.

Sovelluksessa on tietoa myös testeistä, joiden avulla voidaan valita oikea lääke oikealla annoksella potilaan yksilöllisen perimän mukaan. Geenitesteistä on valittu ne, joista tieteellisen näytön perusteella on hyötyä kliinisessä päätöksenteossa. Tietokannan sisältö päivittyy vähintään 3 kertaa vuodessa.

Sisällöstä vastaa Abomics Oy. Sovellus toimii Duodecimin Terveysportti-alustalla.

TerkkoLib-palvelut löytyvät helpoiten Terkko Navigatorista!

GeneRX @ Terkko Navigator: https://www.terkko.helsinki.fi/farmakogenetiikka-generx