Yhteistyö kantaa hedelmää – DMPTuuliin lisätty historian alan ohjeet

Aineistonhallinnan suunnitelma vaaditaan yhä useammissa rahoitushauissa, esimerkiksi Suomen Akatemian hauissa. Datan / aineistonhallinnan suunnittelun apuväline DMPTuuli ja sen ohjeistus taas auttavat tutkijoita aineistonhallinnan suunnittelussa.
Kirjaston ja historian tutkijoiden yhteinen DMPTuuli hackathon. Kuva: Jussi Männistö

DMPTuuliin on nyt lisätty historian alan ohjeet, jotka ovat syntyneet historian alan tutkijoiden ja kirjaston yhteiskehittelyssä.

Ohjeita voivat hyödyntää datanhallinnan suunnittelussaan laajemminkin humanististen alojen tutkijat. DMPTuulin alakohtaiset ohjeet täydentävät organisaatiokohtaisia ohjeistuksia ja ovat kaikkien tutkimusorganisaatioiden hyödynnettävissä.

Lisätietoja historian tutkijoiden ja kirjaston yhteisestä hackathonista ja Mildred-projekteista saat Mildredin blogista.

Palaute DMPTuulin sisältämistä ohjeista on tervetullutta ja sitä voi lähettää DMPTuulissa olevan lomakkeen kautta.

Datatuen yhteystiedot ja neuvonta

Yliopiston datatuki auttaa tutkimusaineistojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä sekä ennakkotarkastaa aineistonhallintasuunnitelmia.

Email: researchdata@helsinki.fi
Puh: 02 941 23000
Research Data Management Guide