Alikirjastonhoitajasta e-kirjastonhoitajaksi

Verkkari

Mitä tekoa kaltaisellani perinteisellä kirjastotädillä on e-kirjastopalvelujen kehittämishommissa? Tätä olen ihmetellyt muutamankin kerran viimeisen parin vuosikymmenen aikana, jolloin e-aineistojen käyttöön saattamiseen ja niiden näkyvyyden, löydettävyyden ja käytettävyyden parantamiseen liittyvät tehtävät ovat tulleet yhä keskeisemmäksi osaksi toimenkuvaani. Näistä tehtävistä edes tyydyttävästi selviytyminen on usein tuntunut edellyttävän paljon vankempaa IT-osaamista kuin mitä minulla on ollut. Oma IT-osaamiseni on hataralla pohjalla niin kuin kai aika monilla ikäisilläni kirjastonhoitajilla, jotka ovat alkaneet tehdä lähempää tuttavuutta tietokoneiden kanssa vasta kultaisessa keski-iässä.

Mitään sellaista virkaa tai vakanssia, jonka toimenkuvassa olisi ollut e-kirjastopalveluihin liittyviä tehtäviä, en ole hakenut. 1980-luvun lopulla tällaisia tehtäviä ei ollut. Tuolloin hakemani ja saamani Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston alemman palkkausluokan nuoremman alikirjastonhoitajan viran päätehtäväksi oli määritelty monografioiden ja opinnäytteiden sisällönkuvailu.

Millaisten vaiheiden kautta alikirjastonhoitajasta tuli e-kirjastonhoitaja, tätä selvittelen seuraavassa. Koska verkkotiedotuksella on ollut varsin keskeinen merkitys e-aineistojen käyttöön saattamisessa, kerron aika paljon myös päätymisestäni näihin tehtäviin.

Continue reading “Alikirjastonhoitajasta e-kirjastonhoitajaksi”