Lånetiden förlängs 23.11.

Årsskiftet närmar sig och bibliotekens lånetiden förlängs.

Lånen förfallodag är tidigast 10.1.2018 när du lånar eller förnyar dina lån

  • 23.11. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
  • 7.12. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
  • 19.12. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Bibliotekets öppettider vid årsskiftet: kontrollera öppettider på bibliotekets hemsidorna.

kurssikirjahyllyt

Terkkos kursböcker som långtidslån fr.o.m 8.5.17

Från och med måndagen den 8 maj får du långtidslån på kursböcker från Campusbiblioteket Terkko i Mejlans.

Lånen förfallodag är tidigast 18.9.2017 när du lånar eller förnyar dina lån

  • 24.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
  • 8.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
  • 18.5. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Campusbiblioteket Terkko i Mejlans stängs för renoveringsarbeten. Terkko har sista dagen öppet på fredag 19.5.2017 och huset öppnas igen i början av höstterminen 2017.

Mera information om biblioteksservice under Terkkos renoveringsarbetena 

Meddelande om avbrott i Ellibs-tjänsten

Ellibs kommer att flytta servrar  till snabbare infrastruktur, och på samma gång uppdaterar deras serverkapacitet. Tyvärr innebär detta att Ellibs tjänster inte kommer att vara tillgängliga under flyttningsprocessen.

Ellibs meddela att de har en planerade tidslucka för underhåll och flytt 4 – 5 januari 2017. Ett avbrott den 4 – 5 januari 2017 kommer att inträffa i tjänsten så att tjänsten inte är tillgänglig för användare.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta orsakar!

Kursböckernas lånetid ändras i centrumcampus

I augusti ändras lånetiden för Kajsahusets kursbokssamling till två veckor (14 dagar). Tidigare har samlingen omfattat både 28 dagars och 14 dagars lån. Med förändringen vill biblioteket försnabba kursböckernas cirkulation och se till, att så många som möjligt får de kursböcker de behöver.

Om du i augusti har kursbokslån från Kajsahuset kan du förnya dem normalt, men lånetiden blir 14 dagar. Korttidslånen har också i fortsättningen en lånetid på 2 dagar.