Terkkos kursböcker som långtidslån fr.o.m 8.5.17

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Från och med måndagen den 8 maj får du långtidslån på kursböcker från Campusbiblioteket Terkko i Mejlans.

Lånen förfallodag är tidigast 18.9.2017 när du lånar eller förnyar dina lån

  • 24.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
  • 8.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
  • 18.5. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Campusbiblioteket Terkko i Mejlans stängs för renoveringsarbeten. Terkko har sista dagen öppet på fredag 19.5.2017 och huset öppnas igen i början av höstterminen 2017.

Mera information om biblioteksservice under Terkkos renoveringsarbetena