Den andra våningen i Campusbiblioteket i Gumtäkt öppnas fre 1.2.2019

I övre våningen till campusbiblioteket i Gumtäkt öppnas en nytänkande intelligent arbetsmiljö för forskare och studenter. Den andra våningen är tillgänglig med sina lokaler och tjänster från fredagen den 1 februari.

Ubikampus @ Gumtäkt

Att förnya bibliotekets lokaler hör till ett större projekt som inkluderar Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och universitetets Studentservice. Övre våningen på campusbiblioteket har totalrenoverats med start i somras. Våningen är öppen och ljus, och i framtiden kommer den också att vara ovanligt intelligent. Den ska bli den första pilotlokalen inom ramen för universitetets projekt Ubicampus.

Pilotlokalen är 1000 kvadratmeter stor. Lokalen har 168 arbetspunkter och 16 separata rum som kan bokas med pekplattor vid ingångarna. Drygt halva lokalen är reserverad för studenter och resten för forskare. Lokalen för studenter inkluderar bland annat läsutrymmen och grupparbetsrum.

Arrangemang på andra våningen är fortfarande på gång, men du är välkommen att testa den nya lokalen!

Campusbiblioteket i Gumtäkt var stängt för renovering 21.5.-2.9.2018. Den första våningen öppnades 3.9.2018. Ytterligare information: Välkommen till det förnyade Campusbiblioteket i Gumtäkt

Gumtäkts böcker som långtidslån fr.o.m 19.4.18

Från och med torsdagen den 19 april får du långtidslån på material från Campusbiblioteket i Gumtäkt.

Lånen förfallodag är tidigast 18.9.2018 när du lånar eller förnyar dina lån

  • 19.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid, och
  • 3.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid.

Campusbiblioteket i Gumtäkt stängs för renoveringsarbeten. Biblioteket har sista dagen öppet på fredag 18.5. och biblioteket öppnas igen i början av höstterminen 2018.

Mera information om biblioteks renoveringsarbetena: Gumtäkt 2018

Campusbiblioteket i Gumtäkt ska renoveras

I början av 2018 flyttas och gallras samlingarna på Campusbiblioteket i Gumtäkt. Arbetet kan tidvis orsaka buller.  Vi ber om ursäkt för eventuella störningar.

Campusbibliotek i Gumtäkt ska renoveras
Campusbiblioteket i Gumtäkt ska renoveras

Flytten är en förberedelse för renoveringen av bibliotekets lokaler sommaren 2018. Ungefär hälften av lokalerna i andra våningen av campusbiblioteket kommer att tas i bruk av Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens forskare. I bibliotekets nuvarande lokaler planeras även nya rådgivningstjänster för studenter samt lokaler för specialtentamina (Guidance Hub).

Campusbibliotekets sista öppethållningsdag före renoveringen är fredagen den 18 maj 2018.   Det nyrenoverade biblioteket öppnas hösten 2018. Tidtabellen klarnar senare.

Böckerna på Campusbiblioteket i Gumtäkt har från och med slutet av våren långa lånetider som räcker över sommaren.

Terkkos kursböcker som långtidslån fr.o.m 8.5.17

Från och med måndagen den 8 maj får du långtidslån på kursböcker från Campusbiblioteket Terkko i Mejlans.

Lånen förfallodag är tidigast 18.9.2017 när du lånar eller förnyar dina lån

  • 24.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
  • 8.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
  • 18.5. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Campusbiblioteket Terkko i Mejlans stängs för renoveringsarbeten. Terkko har sista dagen öppet på fredag 19.5.2017 och huset öppnas igen i början av höstterminen 2017.

Mera information om biblioteksservice under Terkkos renoveringsarbetena 

Terkkos böcker som långtidslån fr.o.m 24.4.17

Från och med måndagen den 24 april får du långtidslån på material från Campusbiblioteket Terkko i Mejlans.

Lånen förfallodag är tidigast 18.9.2017 när du lånar eller förnyar dina lån

  • 24.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
  • 8.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
  • 18.5. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Campusbiblioteket Terkko i Mejlans stängs för renoveringsarbeten. Terkko har sista dagen öppet på fredag 19.5.2017 och huset öppnas igen i början av höstterminen 2017.

Mera information om biblioteksservice under Terkkos renoveringsarbetena