Gumtäkts böcker som långtidslån fr.o.m 19.4.18

Från och med torsdagen den 19 april får du långtidslån på material från Campusbiblioteket i Gumtäkt.

Lånen förfallodag är tidigast 18.9.2018 när du lånar eller förnyar dina lån

 • 19.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid, och
 • 3.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid.

Campusbiblioteket i Gumtäkt stängs för renoveringsarbeten. Biblioteket har sista dagen öppet på fredag 18.5. och biblioteket öppnas igen i början av höstterminen 2018.

Mera information om biblioteks renoveringsarbetena: Gumtäkt 2018

Lånetiden förlängs 23.11.

Årsskiftet närmar sig och bibliotekens lånetiden förlängs.

Lånen förfallodag är tidigast 10.1.2018 när du lånar eller förnyar dina lån

 • 23.11. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
 • 7.12. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
 • 19.12. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Bibliotekets öppettider vid årsskiftet: kontrollera öppettider på bibliotekets hemsidorna.

kurssikirjahyllyt

Terkkos kursböcker som långtidslån fr.o.m 8.5.17

Från och med måndagen den 8 maj får du långtidslån på kursböcker från Campusbiblioteket Terkko i Mejlans.

Lånen förfallodag är tidigast 18.9.2017 när du lånar eller förnyar dina lån

 • 24.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
 • 8.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
 • 18.5. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Campusbiblioteket Terkko i Mejlans stängs för renoveringsarbeten. Terkko har sista dagen öppet på fredag 19.5.2017 och huset öppnas igen i början av höstterminen 2017.

Mera information om biblioteksservice under Terkkos renoveringsarbetena 

Terkkos böcker som långtidslån fr.o.m 24.4.17

Från och med måndagen den 24 april får du långtidslån på material från Campusbiblioteket Terkko i Mejlans.

Lånen förfallodag är tidigast 18.9.2017 när du lånar eller förnyar dina lån

 • 24.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
 • 8.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
 • 18.5. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Campusbiblioteket Terkko i Mejlans stängs för renoveringsarbeten. Terkko har sista dagen öppet på fredag 19.5.2017 och huset öppnas igen i början av höstterminen 2017.

Mera information om biblioteksservice under Terkkos renoveringsarbetena 

Lånetiden förlängs 23.11.

Årsskiftet närmar sig och bibliotekens öppettider förkortas, men lånetiden förlängs. Lånen förfallodag är tidigast 11.1.2017 när du lånar eller förnyar dina lån

 • 23.11. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
 • 7.12. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
 • 19.12. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Det finns inga förfallodagar mellan 5.-7.12. på grund av självständighetsdagen, så om du lånar en kortlån på torsdag 1.12., kan du hålla den för en vecka.

Byt din PIN-kod i gamla Helka och förnya dina lån i nya Helka

Nya Helka tas i bruk 30.11, och du kan redan använda det på https://helka.finna.fi/

I nya Helka fungerar den förvalda koden 1234 inte längre. Om du inte ännu har bytt din PIN-kod, gå till https://helka.linneanet.fi/logon.htm och gör det nu.

Bibliotekets öppettider vid årsskiftet

Bibliotekets enheter har avvikande öppettider fr.o.m. 19.12. Vi återgår till de vanliga öppettiderna måndagen den 16 januari, 2017.

Kontrollera öppettider på bibliotekets hemsidorna.

Lånetiden förlängs på måndag 23.11.

Årsskiftet närmar sig – bibliotekens öppettider förkortas, men lånetiden förlängs. Lånen förfallodag är tidigast 12.1.2016 när du lånar eller förnyar dina lån

 • 23.11. framåt för böcker med 28 dagars lånetid
 • 7.12. framåt för böcker med 14 dagars lånetid
 • 17.12. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Bibliotekets enheter har avvikande öppettider 18.12.2015-6.1.2016.

 • Vi återgår till de vanliga öppettiderna efter trettondagen, dvs. torsdagen den 7 januari. Kontrollera öppettider på bibliotekets hemsidorna.