Avoin tiede tutuksi Open Science -työpajassa 20.10.2015

Kiinnostaako avoin tiede ja tutkimusaineiston hallinta? Helsingin yliopisto järjestää Open Science -työpajan tiistaina 20. lokakuuta. Nuorille tutkijoille suunnattu tapahtuma antaa mahdollisuuden päästä tutustumaan tutkimusaineistoin hallintaan, rinnakkaisjulkaisemiseen sekä alan toimijoihin.

Työpaja on osa kansainvälistä Open Access -viikkoa, jonka tarkoituksena on edistää tieteellisten julkaisujen avointa saatavuutta.

Terkko 2015-23
Kuva: Veikko Somerpuro

Avoin tiede kuuluu kaikille

Minerva-torilla pidettävässä Open Science -työpajassa avoimesta saatavuudesta puhuvat muun muassa Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC:ssa työskentelevät Stina Westman ja Damien Lecarpentier. CERNissä ohjelmistoinsinöörinä työskentelevä Lars Holm Nielsen puhuu tieteen pitkä häntä -ilmiöstä sekä tutkimuksen aineistonhallintapalvelu Zenodosta, jota hän on ollut käynnistämässä. Horisontti 2020 -ohjelman vaikutuksista alustaa Ivo Grigorov Tanskasta.

Lyhyiden esitysten jälkeen vuorossa on useita erilaisia työpajoja, joiden aiheina ovat esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelman tekeminen, tutkimustieto ja avoin saatavuus, kuinka löytää sopiva tutkimusaineiston sijoituspaikka sekä tutkimustulosten kuvailu ja jakaminen.

Open Science Workshop järjestetään Helsingin yliopiston Minerva-torilla osoitteessa Siltavuorenpenger 5 A. Tapahtuma alkaa klo. 10 ja on englanninkielinen.

Tapahtuma on tällä hetkellä loppuunvarattu, mutta peruutuspaikkoja voi tiedustella sähköpostitse: openaccess-info[at]helsinki.fi

Ohjelma ja lisätiedot

Esitysmateriaalit ovat saatavilla työpajan jälkeen täältä:
https://www.fosteropenscience.eu/event/open-science-workshop-%E2%80%93-open-access-week-2015-event

Tilaisuus on EU:n Foster-projektin tukema.

FOSTER-hires[1]

Julkaisuarkistojen hyödyt tutkijalle – tieteidenvälisyys ja viittaukset

Uusin tutkimus vahvistaa sen, mikä kirjastossa on jo pitkään ollut tiedossa. Avoin julkaiseminen lisää tutkijan näkyvyyttä ja julkaisujen saamia viittauksia.  Aslib Journal of Information Management  –lehdessä ilmestyneessä tutkimuksessa tarkasteltiin neljää eri tieteenalakohtaista julkaisuarkistoa: arXiv, PubMed Central (PMC), Research Papers in Economics (RePEc) ja Social Science Research Network (SSRN).

Kuhunkin tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon oli eniten viitattu oman tieteenalan sisällä, mutta julkaisut saivat yllättäen merkittävästi viittauksia muilta tieteenaloilta. Avoimia arkistoja hyödynnetään siis myös tieteenalat ylittäviin käyttötarkoituksiin. Julkaisujen viittaukset avoimiin tieteenalakohtaisiin arkistoihin yleensäkin jatkavat edelleen selvästi kasvuaan.

Esimerkiksi PubMed Centralin viittauksista 62 % kohdistui ns. Golden Open Access – lehtien artikkeleihin, mikä osaltaan vahvistaa käsitystä siitä että Golden OA –lehdissä julkaiseminen on noussut merkittäväksi julkaisutavaksi biolääketieteen ja biotieteiden tutkijoille. Golden OA -julkaisemisella viitataan artikkelien julkaisemiseen kirjoittajamaksuja perivissä Open Access –lehdissä. Green Open Access -julkaisumalli taas viittaa maksuttomaan julkaisemiseen yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa tai  tieteenalakohtaisessa avoimessa arkistossa.

Seuraava diagrammi havainnollistaa viittausmäärien huiman kasvun tieteenalakohtaisissa arkistoissa tutkitulla vuosivälillä 2000–2013:

tilasto

Lähde ja kuva:
Xuemei Li, Mike Thelwall, Kayvan Kousha (2015). “The role of arXiv, RePEc, SSRN and PMC in formal scholarly communication“, Aslib Journal of Information Management, Vol. 67 : 6. s. 6-21. Permanent link: http://dx.doi.org/10.1108/AJIM-03-2015-0049

Tuuli-projektin starttiseminaari 24.3.2015

Klo 9:30-14:00, Kaisa-talo, seminaarihuone 7062 (Fabianinkatu 30, Helsinki)

Tervetuloa kansallisen Tuuli-projektin aloitusseminaariin!

Kaikki kotimaiset tutkimusrahoittajat, tutkimusdatapalvelujen tuottajat sekä tietenkin tutkimusorganisaatiot toivotetaan tervetulleeksi mukaan toteuttamaan tai seuraamaan Tutkimusdatahallintasuunnitelmatyökalu-projektia (Tuuli).

Projektina Tuuli

Projektin tavoitteena on ottaa käyttöön ja räätälöidä Suomen tutkimusorganisaatioille sopiva yhteinen työkalu datanhallintasuunnitelmien laadintaan. Otamme todennäköisesti käyttöön valmiin avoimmella lähdekoodilla tuotetun työkalun, jollainen on esimerkiksi DMPonline (https://dmponline.dcc.ac.uk/). Työkalu ei kuitenkaan ole sellaisenaan kovin hyödyllinen, vaan se vaatii kansallista ja organisaatiokohtaista räätälöintiä, ohjeita ja suunnitelmapohjia kansallisille ja pohjoismaisille rahoittajille, yliopiston omien tukipalveluiden linkitystä jne. Tätä räätälöintiä teemme projektissa yhdessä.

Helsingin yliopisto on luvannut toimia Tuulin testaamisessa pilottina ja Helsingin yliopiston kirjasto projektin koordinaattorina. Projektille on saatu siunaus Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke sekä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ovat kiinteästi mukana Tuulin tekemisessä.

Tuuli nousee – Tervetuloa mukaan!

Hankkeeseen ei niinkään tarvita lisää teknistä osaamista (HY ja ATT tarjoavat tämän), mutta esimerkiksi tutkijapalveluiden osaajille on kysyntää esimerkiksi tutkijoiden ja tutkimushallinnon tarpeiden kartoittamisessa. Toinen tärkeä työvaihe on työkalun ja siihen liittyvien ohjeiden tuottaminen ja testaaminen. Vähintäänkin testaamiseen kaikki halukkaat voivat osallistua. Erityisesti toivoisimme mukaan projektiin sellaisia henkilöitä, joilla on aiempaa tietämystä aineistonhallintasuunnitelmista (engl. Data Management Plan) tai ovat valmiita ottamaan asiasta selvää.

Tule siis seminaarin kuulemaan, mistä on kysymys ja ilmoittaudu mukaan tekemään Tuulia!

Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopiston kirjasto ja Tutkimuksen tuen verkosto, Suomen
yliopistokirjastojen neuvosto

Ilmoittaudu lomakkeella

Tilaisuuteen voi osallistua myös verkon kautta etäyhteydellä. Ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Seminaarin ohjelma

24.3.2015 klo 9:30-14:00, Kaisa-talo, seminaarihuone 7062 (Fabianinkatu 30, Helsinki)

 KLo

9:30 Aamukahvi
10:00 Tervetuloa!
Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja,
Helsingin yliopiston kirjasto / Suomen yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtaja.
10:10 Aineistonhallintasuunnitelma pohjana tieteen avoimuudelle,
Juha Haataja, opetusneuvos &  Sami Niinimäki, ylitarkastaja,
Opetus- ja kulttuuriministeriö
10:30 Suomen Akatemian näkemyksiä ja edellytyksiä aineistohallintasuunnitelmasta,
Aki Salo, Johtava tiedeasiantuntija,
Suomen Akatemia
10:50 Tietoarkiston näkökulma aineistonhallintasuunnitelmiin,
Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö,
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
11:10 Datapolitiikka tukee suunnitelmallista datanhallintaa,
Eeva Nyrövaara, tutkimushallinnon asiantuntija,
Helsingin yliopisto
11:30 Lounas
12:15 Tuuli avoimen tieteen palveluna,
Jessica Parland-von Essen, sovellusasiantuntija,
Avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke
12:40 Tuuli-projekti,
Mari Elisa Kuusniemi, projektipäällikkö,
Helsingin yliopiston kirjasto
13:10 Keskustelua
13:45 Päätössanat ja yhteenveto,
Tua Hindersson-Söderholm, kirjastonjohtaja,
Hanken/ Tutkimuksen tuen verkosto, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

Continue reading “Tuuli-projektin starttiseminaari 24.3.2015”