Miten tunnistat englannin kielen laadukkaat tiedonlähteet?

Parhaiten se onnistuu hiljattain julkaistun englannin kielen tieteenalaoppaamme avulla:

eng

Vaivatonta & tehokasta tiedonhallintaa

Oppaasta löydät sekä laadukkaat Open Access – tietolähteet, että kirjaston hankkimat kirjat, lehdet ja tietokannat. Kaikki englannin kielen tutkimuksen tärkeimmät tietolähteet löytyvät nyt siis koottuna yhdestä paikkaa.

Tieteenalaoppaamme tarjoavat suoran väylän uusimpiin kirjoihin, artikkeleihin, uutisiin sekä muihin tutkimusta tukeviin aineistoihin ja palveluihin. Aineistot valikoi aina tieteenalan tarpeet parhaiten tunteva oma kirjastonhoitaja.

Englannin kielen tutkijoita saattavat kiinnostaa myös muut oppaamme, kuten:


ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

Oppaat ovat osa ResearchGuides-palvelua, joka sisältää tieteenalakohtaisia valikoimia kirjaston tarjoamista tiedonlähteistä tutkimuksen ja opiskelun avuksi.

ResearchGuides-palvelussa on tieteenalakohtaisten oppaiden lisäksi myös kirjaston palvelujen käytössä neuvovia oppaita (general purpose) kuten esimerkiksi
E-kirjaopas / E-Books Guide.

Käytä oppaita työkoneellasi, kotona tai mobiilisti – palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnuksesi siirtyessäsi vain yliopistolaisille rajattuihin palveluihin.ResearchGuide_logo

Mitä yhteistä on arkeologialla ja italialaisella filologialla?

Yhteistä on paljonkin, mutta tällä kertaa vastaamme: Molemmat ovat saaneet uutukaiset tieteenalaoppaat!

Kirjaston tieteenalaoppaiden kautta saat aina tuoreimmat artikkelit, kirjat ja muut palvelut oman tieteenalasi näkökulmasta koottuna yhdestä paikkaa. Nyt tutustuttavina kaksi humanististen alojen opasta:

Tutustu, linkkaa ja vinkkaa! Voit myös antaa palautetta tekijöille oppaan kautta suoraan.

italyLöydät ResearchGuides-oppaat myös kirjaston verkkosivujen Oikopolkujen kautta.

Kuva Wikipedia: Archaeological Site of Volubilis


ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

Oppaat ovat osa ResearchGuides-palvelua, joka sisältää tieteenalakohtaisia valikoimia kirjaston tarjoamista tiedonlähteistä tutkimuksen ja opiskelun avuksi.

ResearchGuides-palvelussa on tieteenalakohtaisten oppaiden lisäksi myös kirjaston palvelujen käytössä neuvovia oppaita (general purpose) kuten esimerkiksi:
E-kirjaopas
HY:n opinnäytteet: Ohjeita opinnäytteiden etsimiseen
Kaisa-talon hyllyluokitukset

Käytä oppaita työkoneellasi, kotona tai mobiilisti – palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnuksesi siirtyessäsi vain yliopistolaisille rajattuihin palveluihin.ResearchGuide_logo

Ethän tahdo olla historiaton saati kritiikitön? Oppaillamme ainakin aineistot haltuun

Tieteenalaoppaamme tarjoavat suoran väylän uusimpiin kirjoihin, artikkeleihin, uutisiin sekä muihin tutkimusta tukeviin aineistoihin ja palveluihin. Palvelusta löydät aina myös oman kirjastonhoitajasi yhteystiedot.

Uusimpina laadukkaaseen opassarjaamme liittyivät:

Historia
Kirjallisuudentutkimus
(Kotimainen kirjallisuus, kirjallisuuskritiikki)
Sukupuolentutkimus

historia

ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

Oppaat ovat osa ResearchGuides-palvelua, joka sisältää tieteenalakohtaisia valikoimia kirjaston tarjoamista tiedonlähteistä tutkimuksen ja opiskelun avuksi.

ResearchGuides-palvelussa on tieteenalakohtaisten oppaiden lisäksi myös kirjaston palvelujen käytössä neuvovia oppaita (general purpose) kuten esimerkiksi:
E-kirjaopas
HY:n opinnäytteet: Ohjeita opinnäytteiden etsimiseen
Kaisa-talon hyllyluokitukset

Käytä oppaita työkoneellasi, kotona tai mobiilisti – palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnuksesi siirtyessäsi vain yliopistolaisille rajattuihin palveluihin.


ResearchGuide_logo

Estetiikan tai teatteritieteen tutkija: tarjolla suorayhteys tiedonlähteille

Taideaineita hemmotellaan nyt kahden uuden tieteenalaoppaan avulla:

Kirjaston asiantuntijoiden kokoamista oppaista löydät helposti tieteenalasi keskeiset tietokannat, arkistot, e-kirjat, uutuusartikkelit, uutiset sekä alasi yhteyshenkilön kirjastossa.

theatre

ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

Oppaat ovat osa ResearchGuides-palvelua, joka sisältää tieteenalakohtaisia valikoimia kirjaston tarjoamista tiedonlähteistä tutkimuksen ja opiskelun avuksi.

ResearchGuides-palvelussa on tieteenalakohtaisten oppaiden lisäksi myös kirjaston palvelujen käytössä neuvovia oppaita kuten esimerkiksi:
E-kirjaopas
HY:n opinnäytteet: Ohjeita opinnäytteiden etsimiseen
Kaisa-talon hyllyluokitukset

Käytä oppaita työkoneellasi, kotona tai mobiilisti – palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnuksesi siirtyessäsi vain yliopistolaisille rajattuihin palveluihin.


ResearchGuide_logo

Alana käsityö- tai kotitaloustiede? Oppaamme vievät tiedonlähteille

Käsityötieteen ja kotitaloustieteen tieteenalaoppaiden myötä käyttäytymistieteilijöille suunnattu opassarja kasvoi heti vuoden alusta kaksinkertaiseksi.

Tieteenalaoppaamme tarjoavat suoran väylän uusimpiin e-kirjoihin, artikkeleihin, uutisiin sekä muihin tutkimusta tukeviin aineistoihin ja palveluihin.

craft2ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

Oppaat ovat osa ResearchGuides-palvelua, joka sisältää tieteenalakohtaisia valikoimia kirjaston tarjoamista tiedonlähteistä tutkimuksen ja opiskelun avuksi.

ResearchGuides-palvelussa on tieteenalakohtaisten oppaiden lisäksi myös kirjaston palvelujen käytössä neuvovia oppaita kuten esimerkiksi:
E-kirjaopas
HY:n opinnäytteet: Ohjeita opinnäytteiden etsimiseen
Kaisa-talon hyllyluokitukset

Käytä oppaita työkoneellasi, kotona tai mobiilisti – palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnuksesi siirtyessäsi vain yliopistolaisille rajattuihin palveluihin.


 

ResearchGuide_logo

Onko antiikintutkimus alasi? Hyödynnä uusi Classical Studies -tieteenalaopas

Classical Studies -opas on vaivaton reitti alan tiedonlähteisiin. Sivustolta on suora pääsy uusiin e-kirjoihin, lehtiin, tietokantoihin ja muihin tutkimusta tukeviin aineistoihin ja palveluihin.

Opas täydentähumanitiesä humanististen tieteiden opassarjaa – humanististen tieteiden aloilta on jatkossa tulossa edelleen lisää tieteenalaoppaita.

ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

Classical Studies -opas on osa ResearchGuides-palvelua, joka sisältää tieteenalakohtaisia valikoimia kirjaston tarjoamista tiedonlähteistä tutkimuksen ja opiskelun avuksi.

ResearchGuides-palvelussa on tieteenalakohtaisten oppaiden lisäksi myös kirjaston palvelujen käytössä neuvovia oppaita, esimerkiksi:
E-kirjaopas
HY:n opinnäytteet: Ohjeita opinnäytteiden etsimiseen
Measuring Research Impact

Käytä oppaita työkoneellasi, kotona tai mobiilisti – palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnuksesi siirtyessäsi vain yliopistolaisille rajattuihin palveluihin.

ResearchGuide_logo

Psykologian oma opas – tiedonlähteet ja palvelut yhdessä paikassa

Psykologian tieteenalaopas tarjoaa suoran väylän uusimpiin e-kirjoihin, artikkeleihin ja muihin tutkimusta tukeviin aineistoihin ja palveluihin. Englanninkielinen opas on osa laajempaa ResearchGuides-opaskokonaisuutta, jonka kautta on vaivatonta lähestyä kirjaston tarjoamia palveluita tai tietolähteitä tietyn oppianeen näkökulmasta.

PSYKirjastomme asiantuntijat ovat jo aiemmin julkaisseet erityisesti kasvatustieteilijöille suunnatun englanninkielisen Education -tieteenalaoppaan.

 

ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet

Opiskelijoille ja tutkijoille suunnatuille Helsingin yliopiston kirjaston ResearchGuides-sivuille on koottu  valikoima kirjaston aineistoja ja palveluja tieteenaloittain. ResearchGuides -palvelusta löytyy lisäksi yleiset oppaat esimerkiksi e-kirjojen käytöstä, tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnista ja opinnäytteiden etsimisestä.

Palvelun kautta myös e-aineiston etäkäyttö on yliopistolaisille helppo tapa lähestyä hankkimiamme e-aineistoja, sillä palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnukset siirryttäessä vain yliopistolaisille tarjolla oleviin palveluihin.


ResearchGuide_logo

Kaikilla Kumpulan tieteenaloilla on nyt oma ResearchGuide-sivusto

Opiskelijoille ja tutkijoille suunnatuille ResearchGuides-sivuille on koottu valikoima kirjaston aineistoja ja palveluja tieteenaloittain. Syyskuusta lähtien sivusto kattaa kaikki Kumpulan kampuksen tieteenalat!

Sivustoa päivitetään aktiivisesti. Esimerkiksi kemian ja tietojenkäsittelytieteen sivuille on juuri lisätty listat e-kurssikirjoista, joita käytetään laitosten opetuksessa. Sivustolta löytyy lisäksi yleiset oppaat muun muassa e-kirjojen käytöstätutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnista ja opinnäytteiden etsimisestä.

E-aineiston etäkäyttö on yliopistolaisille vaivatonta, sillä palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnukset rajattua aineistoa avattaessa. Oman tieteenalan sivusto kannattaakin laittaa kirjanmerkkeihin niin kampuksella kuin kotonakin!

Palvelu on yhä tuore, ja kirjasto toivoo saavansa sen käyttäjiltä ideoita, miten kehittää sitä eteenpäin. Millainen sisältö helpottaisi sinun arkeasi opiskelijana tai tutkijana? Ota rohkeasti yhteyttä tieteenalasi yhteyshenkilöön tai täytä kyselylomake!

ResearchGuides: tieteenalasi aineistot ja palvelut koottuna

RG12

Tunnistatko oman alasi kirjastonhoitajan? Löytyvätkö alasi e-aineistot helposti? Entä miten on uusimman tutkimuskirjallisuuden laita? Kokosimme kaiken tämän tiedon yhteen paikkaan tutkijoiden ja opiskelijoiden tiedontarpeita silmällä pitäen. Ennen tätä olisi kutsuttu ehkä virtuaalikirjastoksi, me kutsumme sitä nimellä ResearchGuides.

Englanninkieliset tieteenalaoppaat sisältävät esimerkiksi osiot:
Welcome: tieteenalavastaavat, uutiset koottuna
Articles: uusia lehtiartikkeleita ja artikkelihakuja
Journals: alan parhaita lehtiä ja lehtihakuja
Books: uudet e-kirjat tai painetut kirjat
Databases: valikoima tieteenalan tietokantoja

Subject guides -tieteenalaoppaita löytyy jo melkoinen valikoima mm. luonnontieteistä, maa- ja metsätaloustieteistä sekä biotieteistä. Keskustan tieteenaloilta teologia, oikeustiede, käyttäytymistieteet, sekä osa yhteiskunta- ja humanistista tieteistä ovat jo saaneet omat oppaansa, ja lisää on tulossa.

General guides otsikon alta löydät oppaita sekä suomeksi että englanniksi kirjaston aineistojen ja palvelujen käyttöön. Esimerkiksi E-kirjaopas tai RefWorks-opas löytyvät nyt helposti yhden palvelun kautta. Kaikki oppaamme löydät jatkossa myös kirjaston verkkosivuilta.

Etsi ja löydä, ihastu ja suosittele – puuttuuko silti vielä jotakin? Palautetta voit antaa suoraan ResearchGuides – palvelun kautta.