Onnistuneet juhlat!

Lastentarhanopettajakoulutuksen juhlaviikko sai perjantaina 19.10.2012 arvoisensa päätöksen, kun juhlaväki kokoontui Helsingin Yliopistolle pääjuhlaan.

Arvokkaat juhlapuheet sekä iltapäivän “tieteessä ja koulutuksessa tapahtuu” -seminaarien esitelmät on luettavissa näiltä kotisivuiltamme (ks. yläreunan Tieteessä ja koulutuksessa-linkki).

Juhlassa otettuja kuvia voi katsoa videomme kautta http://www.mv.helsinki.fi/jonkanga/Lastentarhanopettajankoulutus%20120-vuotta.ppsx (huom. video on ladattava koneelle, jossa se käyttää powerpoint sovellusta).

Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille, sekä erityisesti arvokkaille juhlapuhujille, paneelisteille, jotka ravistelivat käsityksiämme luovuudesta sekä lapsille ja opiskelijoille, joiden vauhdikkaat esiintymiset saivat yleisön mukaan.

Juhlatoimikunta kiittää!

Posted in Sekalaista | Comments Off on Onnistuneet juhlat!

Juhlapäivä

Juhlaviikkomme on sujunut onnistuneesti täällä Helsingin yliopistolla ja pääkaupunkiseudun kuntien päiväkodeissa sekä koko viikon juhlaohjelmaa tarjonneessa Lastentarhanmuseossa Ebeneser-säätiön tiloissa.

Huomenna, perjantaina, varhaiskasvatuksen merkittävää virstanpylvästä, Suomalaisen lastentarhanopettajankoulutuksen 120-vuotistaivalta kokoontuvat viettämään pääjuhlaamme niin kokeneet pedagogit, kuin vasta työuraansa aloittelevat opiskelijat; hallinnon, koulutuksen ja käytännön päiväkotityön asiantuntijat; kaikki ne, joille varhaiskasvatus on sekä lapsen elämään vaikuttavana toimintana, että yhteiskunnallisena vaikuttajana merkittävä suunnannäyttäjä.

Huomenna olen erityisen ylpeä siitä, että olen Suomalainen Lastentarhanopettaja ja rohkaisen kaikkia viettämään huomenna juhlapäivää päiväkodeissa, eskareissa, kunnissa ja hallinnollisilla tahoilla, vaikkette itse pääjuhlaamme pääsisikään.

Innostavaa, inspiroivaa ja iloista juhlapäivää kaikille!

Posted in Sekalaista | Comments Off on Juhlapäivä

MIKSI PIENTEN LASTEN OPETTAJANKOULUTUS ON TÄRKEÄÄ? Lehdistötiedote 11.10.2012

Tiedote
Julkaisuvapaa
11.10.2012 klo 10.00

Lastentarhanopettajankoulutus Suomessa 120 vuotta
MIKSI PIENTEN LASTEN OPETTAJANKOULUTUS ON TÄRKEÄÄ?

Laadukas varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle oikeuden yksilölliseen ja yhteisölliseen kasvuun. Pedagogisen koulutuksen saaneen lastentarhanopettajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja lapsiryhmän kehitystä ja oppimista sekä kehittää varhaiskasvatusta osana elinikäistä oppimista. Yliopistollinen lastentarhanopettajakoulutus tuntee haasteensa: Lastentarhanopettaja ei ole vain tulevaisuuden tekijä vaan myös näkijä!

Jokaisella lapsella on oikeus lastentarhanopettajaan
Tänä päivänä lapsen vahvuuksien ja tarpeiden tunnistaminen, perheiden monimuotoisuus, kulttuurinen kirjo ja työelämän muutokset tuovat haasteita varhaiskasvatustyöhön. On tärkeää hahmottaa julkisen varhaiskasvatuksen kokonaisuus lapsen tasa-arvon turvaajana. Lastentarhanopettajan merkitys kokonaisvaltaisena pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen asiantuntijana on kiistaton.
Lastentarhanopettajan pedagogiset taidot erilaisten ryhmien hallinnassa, yksittäisten lasten tarpeiden huomioimisessa ja varhaiskasvatuksen kokonaisuuden hahmottamisessa ovat avainasemassa varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja sen kehittämistyössä.

Yliopistollinen lastentarhanopettajakoulutus ja laadukas varhaiskasvatus
Lastentarhanopettajatutkinto on ainoa tutkinto maassamme, joka antaa valmiudet varhaiskasvatuksen pedagogiseen asiantuntemukseen. Lastentarhanopettajan koulutus valmistaa varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. Opintojen aikana opiskelija perehtyy varhaiskasvatukseen osana suomalaista ja globaalia kasvatus- ja koulutusjärjestelmää sekä julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Lisäksi opinnoissa tarkastellaan lapsuutta yhteiskunnallisena ja kehityksellisenä elämänvaiheena sekä lapsen kehittymisen ja oppimisen teorioita ja käytäntöjä. Opiskelija myös hankkii valmiuksia varhaiskasvatusta koskevien ilmiöiden analysointiin sekä kriittiseen oman työn arviointiin ja kehittämiseen.

Lastentarhanopettajakoulutusta tulee kehittää edelleen sekä määrällisesti että laadullisesti ja säilyttää sen erityisasema pienten lasten kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijana. Tulevan vuosikymmenen haasteena on kehittää koulutus muun opettajankoulutuksen lailla maisteritasoiseksi, jolloin koulutuksella on paremmat valmiudet kouluttaa monipuolisia varhaiskasvatustyön ammattilaisia ja varhaiskasvatuksen kehittäjiä.

Lastentarhanopettajakoulutuksen 120-vuotisjuhlaviikko
Lastentarhanopettajakoulutuksen juhlavuosi huipentuu juhlaviikkoon 15.–19.10.2012. Juhlaviikon järjestävät Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos yhdessä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Lastentarhanopettajaliitto LTOL:n, Ebeneser-säätiön, opiskelijoiden ainejärjestö EBE ryn sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. Juhlaviikon päättää perjantaina 19.10 klo 9-16 järjestettävä pääjuhla Helsingin yliopiston päärakennuksessa, jossa aamupäivällä klo 9-12 juhlapuhujina ovat mm. opetusministeri Jukka Gustafsson, Helsingin Yliopiston vararehtori Ulla-Maija Forsberg ja professori, emeritus Juhani Hytönen. Luovuuteen kasvun ja kasvattamisen paneelin vetäjänä toimii toimittaja Tuomas Enbuske. Iltapäivällä klo 13–16 järjestetään viisi eri sessiota aiheesta ”Koulutuksessa ja tieteessä tapahtuu”.

Lisätietoja
Juhlaviikon koko ohjelman löydät täältä https://blogs.helsinki.fi/lto-koulutus120vuotta/info/
Yliopistonlehtori Annu Brotherus, annu.brotherus@helsinki.fi, 120-vuotisjuhlatoimikunnan vetäjä
Tiedottaja Rille Repo, rille.repo@lastentarha.fi, Lastentarhanopettajanliitto

Liite: Koulutuksen historiaa Suomessa

Posted in Sekalaista | Comments Off on MIKSI PIENTEN LASTEN OPETTAJANKOULUTUS ON TÄRKEÄÄ? Lehdistötiedote 11.10.2012

Lastentarhanopettajille ja koulutukselle syksyistä näkyvyyttä

Suomalainen varhaiskasvatus ja sen mukana lastentarhanopettajankoulutus on saanut paljon näkyvyyttä syksyn mittaan. Lähestyvän juhlan jännitystä voi lievittää seuraamalla keskustelua mediassa ja muualla tai vaikka tuomalla oman panoksesi tämän blogin keskustelu-palstalla:

7.10. Hämeen sanomat uutisoi vuodenvaihteessa edessä olevasta hallinnonalasiirrosta opetusministeri Jukka Gustavssonin sanoin, otsikolla “Varhaiskasvatus tarvitsee yhteistyötä ja kulttuuria”.

1.10. Huomenta Suomen (mtv3) aamun teemana oli päivähoito ja varhaiskasvatus. Mielipiteitä kyseltiin sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiltä, että lasten vanhemmilta ja ohjelmassa puhuneiden viesti oli yhteinen: Vanhemmat arvostavat ammattitaitoista henkilökuntaa.
Samassa ohjelmassa päivähoidon hankalaa henkilöstötilannetta valoitti myös Lastentarhanopettajaliiton Anne Liimola.

28.9. Myös YLE kyseli Suomalaisen päivähoidon kuulumisia ja tiedusteli “onko päivähoito unohdettu” kunnallisvaalikeskusteluissa.

27.9. Aamulehti nosti käsittelyyn varhaiskasvatuksen kustannukset, otsikoimalla: “Suuret kaupungit vertailussa: Tampere hoitaa lapset toiseksi halvimmalla”

28.8. Helsingin sanomat uutisoi Opetushallituksen pääjohtajan, Aulis Pitkälän epäilevän, että “Varhaiskasvatuksen uudistus vesittyy”, sillä siihen ei ole budjetoitu riittävästi resursseja.

Posted in Sekalaista | Comments Off on Lastentarhanopettajille ja koulutukselle syksyistä näkyvyyttä

Aikatauluja ja käytännön järjestelyjä

Kutsut juhlaviikon perjantain pääjuhlaan lähetettiin viimeviikolla 900 suomalaiselle varhaiskasvatuksen vaikuttajalle. Toivommme juhlaan osallistuvan käytännön päiväkotityön pitkänlinjan ammattilaisia, poliittisia päättäjiä, varhaiskasvatuksen valtakunnallisia ja paikallisia kehittäjiä, kouluttajia ja lastentarhanopettajaopiskelijoita. Moninaisuus ja laaja yhteisö ovat eittämättä olleet suomalaisen varhaiskasvatuksen valttikortteja ja myös tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen kentän yhtenäisyys ja sisäinen kehityshalukkuus varmistavat, että varhaiskasvatusta voidaan myös 150-vuotisjuhlissa tarkastella laadukkaana yhteiskunnallisena ja koulutuspoliittisena palveluna.

Arvoisat kutsuvieraat ovat myös heti lähteneet aktiivisesti ilmoittautumaan pääjuhlaan ja ilmoittautumisten vartijan ominaisuudessa olen vastaanottanut jo 70 ilmoittautumista. Toivomme tietysti saavamme järjestää juhlan täydelle salille varhaiskasvatuksen ystäviä, joten muistattehan ilmoittautua 14.9. mennessä.

Iloksemme lastentarhanopettajankoulutuksen juhlavuosi esittäytyy myös Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, jossa järjestämme jo 11.10. aamubrunssin tiedotusvälineille. Jos siis et ole varma, mitä ihmettä suomalainen varhaiskasvatus sisältää tai miten korkeatasoista ja -laatuista toimintaa lasten kehityksen ja oppimisen tukemiseksi Suomen päiväkodeissa tehdään päivittäin, tule kuuntelemaan ja keskustelemaan lokakuun alussa.

Posted in Sekalaista | 2 Comments

Juhlan tuntua

Elokuu on kulunut vauhdikkaasti juhlien organisoinnin parissa. Pala palalta alkavat ohjelman osaset kiinnittyä toisiinsa ja kokonaisuus on pian valmis julkistettavaksi.

Myös täällä yliopistolla elämä alkaa vähitellen palautua, kun kesän tyhjillään olleet luentosalit ja opetustilat täyttyvät opiskelukauden taas alkaessa. Lastentarhanopettajankoulutuksen juhlallisuuksiin tulevat osallistumaan myös opiskelijat, tulevat lastentarhanopettajat. Juhlaviikko alkaa 15.10. opettajankoulutuksen avoimin ovin, jonne kaikki ovat tervetulleita seuraamaan, Suomalaista korkeatasoista opettajankoulutusta.

Ensiviikon alku on vielä kiireistä aikaa, sillä silloin lähetetään henkilökohtaiset kutsut juhlaviikkolle sekä erityisesti perjantain pääjuhlaan Helsingin Yliopiston päärakennuksella.

Ilmassa alkaa jo olla juhlan tuntua!

Posted in Sekalaista | Comments Off on Juhlan tuntua

Kesää kohti

Juhlajärjestelyt ovat edistyneet mainiosti kevään kääntyessä kesäksi ja touhu täällä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen projektiryhmässä on hiljentymään päin. Lomat alkavat ja opiskelijatkin ovat kirmanneet kesälaitumille.

Vastuullinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatustyö jatkuu kuitenkin Suomen kaikissa kaupungeissa myös kesän ajan, vaikka toivottavasti niin lapset kuin henkilökuntakin pääsevät myös lomailun makuun vähintään yhden kesäkuukauden ajaksi. Kun toiset lähtevät lomalle, palaavat toiset jo takaisin nauttimaan kesäisen pedagogiikan iloista päiväkoteihin.

Voimme iloksemme kertoa, että LTO 120-juhlaviikon ohjelma on asettunut yhä varmemmin uomiinsa, kun avoimet päiväkotimme, juhlapuhujamme, panelistimme ja kaikki muut tärkeät osatekijät ovat varmistaneet oman osallistumisensa, aiheensa ja aikataulunsa. Kiitos kaikille niille, jotka näin kesäkuussakin vielä ovat jaksaneet vastata viestintäsihteerin kiireisiin puhelinsoittoihin ja sähköposteihin!

Julkaisen uuden, parannellun juhlaviikon ohjelman sekä liitteenä yhteistyökuntiemme, Espoon, Helsingin ja Vantaan esittelypäiväkotien tiedot ja toiminta-aiheet blogin yläreunasta löytyvistä välilehdistä.

Hyvää ja aurinkoista kesää, mansikan makua ja poutapilviä.
Elokuussa taas tavataan ja silloin on taas 30 päivää vähemmän odottamista!

Posted in organisointia | Comments Off on Kesää kohti

Toukokuun tuoksuja ja ennakkokutsuja

Lastentarhanopettajakoulutus juhlii vuonna 2012 120-vuotissyntymäpäiviään ja Helsingin Yliopisto yhdessä Ebeneser-säätiön, pääkaupunkiseudun kuntien, OAJ:n ja Lastentarhanopettajaliiton kanssa järjestää juhlaviikon 15.-19.10.2012 Helsingissä.

Juhlaviikolla avoimet ovet ovat sekä varhaiskasvatuksen koulutuksessa, pääkaupunkiseudun kuntien päiväkodeissa, että lastentarhamuseossa.  Juhlaviikko huipentuu perjantain suurjuhlaan yliopiston juhlasalissa, jossa puhujina ovat kaikki Suomen varhaiskasvatuksen professorit ja muut merkittävät alan vaikuttajat.

Ennakkokutsut juhlaviikon ohjelmaan on lähetetty toukokuun 31.5.2012.

Posted in organisointia | Comments Off on Toukokuun tuoksuja ja ennakkokutsuja