Laskenta-asiantuntija Teemu Lyly

Teemu valmistui matematiikan aineenopettajaksi keväällä 2012 sivuaineinaan kemia ja kasvatustiede. Nykyään hän työskentelee OP Ryhmässä vakavaraisuuslaskennan laskenta-asiantuntijana.

Visioimalla mielenkiintoiseen työpaikkaan

TeemuLylyAlkuperainenKokoTyöpaikan löytymisestä Teemu kertoo seuraavaa: ”Soitin kahteen yritykseen ja sanoin, että haluaisin tulla niihin tekemään B2B-myyntiä. Ajattelin, että vaikka avointa paikkaa ei ollutkaan, kannattaisi kuitenkin yrittää. Yrityksistä yksi lupasi palata asiaan ja toinen kutsui haastatteluun. Tämä tie päättyi kuitenkin umpikujaan, joten menin nettiin. Työpaikkailmoituksista löytyi monia mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Minulla kävi hyvä tuuri, ja tulin valituksi ensimmäiseen työpaikkaan, johon laitoin hakemuksen.” Hakemuksen jättämisestä töiden alkuun kului noin kaksi kuukautta. Teemun nykyisellä työnantajalla oli positiivisia kokemuksia eräästä aiemmin rekrytoidusta matematiikan opettajasta, millä saattoi olla merkitystä työnsaannissa. Arvosanoista tai kurssivalinnoista ei haastattelussa keskusteltu.

Muita työpaikan etsijöitä Teemu neuvoo seuraavasti: ”Kannattaa visioida itsensä työpaikkaan ennen hakemuksen tekemistä. Visiointi auttaa hahmottamaan, mitä työ voisi olla. Näin työpaikka ja työtehtävät tulevat tutuiksi jo hakemusvaiheessa. Haastattelussa olisi mielestäni hyvä saada sanotuksi, että paikka kiinnostaa. Jos ei tule valituksi, niin reippaasti vain uutta mielenkiintoista työpaikkailmoitusta etsimään.”

Opinnoista hyvä pohja oma-aloitteiseen työskentelyyn

Teemu kertoo saaneensa matematiikan ja tilastotieteen laitokselta hyvän pohjan oma-aloitteiseen ja ajattelukyvyt haastavaan työskentelyyn. Työssään satojen pankkien muodostaman yhteenliittymän vakavaraisuuslaskennan asiantuntijana hän tarvitsee ryhmätyötaitoja ja kykyä hahmottaa sekä suuria kokonaisuuksia että pieniä laskentateknisiä yksityiskohtia. Laskenta perustuu Euroalueen pankkeja koskevaan sääntelyyn, joten myös englannin kieltä tarvitaan. Aineenopettajakoulutuksesta on ollut Teemulle hyötyä erityisesti asioiden esittämisessä ja toisten perehdyttämisessä työtehtäviin.

Opiskeluaikanaan Teemu työskenteli SATS ELIXIA -kuntokeskusketjussa osa-aikaisena asiakaspalvelijana ja myyjänä. Tämän ohella hän toimi kahtena vuonna ohjaajatuutorina. Viimeiset kaksi opiskeluvuotta Teemu työskenteli osastosihteerinä laitoksemme kansliassa.

Tarkkuutta ja tilastotieteeseen perustuvia malleja

Työssään tarvitsemaansa matematiikkaa ja tilastotiedettä Teemu kuvailee näin: ”Työssäni käytettävät mallit ja laskentakaavat perustuvat tilastotieteeseen. Vakavaraisuuslaskennan asiantuntijan työssä tulkitaan vakavaraisuutta koskevaa sääntelyä ja sovelletaan niitä sääntelystä löytyviä laskukaavoja ja käsittelysääntöjä, jotka vastaavat pankkien harjoittamaa liiketoimintaa. Toisinaan uusia liiketoimintamalleja varten tietoteknisiä järjestelmiä on kehitettävä, ja tällöin tulosten oikeellisuuden tarkistamiseksi kaavoja saatetaan laskea myös Excelillä. Tämä vaatii tarkkuutta sulkulausekkeiden, neliöjuurien, eksponenttien ja jakaumien sijoittelun kanssa. Tulosten tulkitsemiseksi laskentaan vaikuttavista parametreista lasketaan myös erilaisia painotettuja keskiarvoja, ja muutoksia painotetaan edelleen erilaisilla herkkyyksillä, joten luovasta kertolaskutaidosta on hyötyä.”

Jatkuvaa kehittymistä monialaisessa työyhteisössä

Teemun tavallinen työpäivä alkaa avokonttorissa yhdeksältä ja loppuu viideltä. Työajat ovat joustavat: ”Voin tehdä pitkää tai lyhyttä päivää kotona tai työpaikalla, kunhan tuntimäärät pysyvät keskimäärin tietyssä haarukassa. En joudu tekemään ylitöitä, mutta olen saanut tehdä ylitöitä joinakin iltoina ja viikonloppuina, kun sille on ollut tarvetta.” Työyhteisöön kuuluu kirjanpitäjiä, suunnittelijoita, koodaajia, tietojärjestelmäarkkitehteja, laskenta-asiantuntijoita, matemaatikkoja, analyytikkoja, controllereita ja johtajia. Melkein kaikilla on maisterin tai insinöörin tutkinto kaupalliselta, matemaattiselta tai tekniseltä alalta.

Työssä kehittyminen on Teemun mukaan jatkuvaa: ”Pääsin kiinni kuukausirutiineihin melko nopeasti, mutta pankkialan termien, liiketoimintojen, kirjanpidon peruskäsitteiden, tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja vakavaraisuuslaskentaa koskeva sääntelyn ja sen toteutuksen muodostama kokonaisuus alkoi hahmottua vasta useiden kuukausien jälkeen. Sääntely ja liiketoiminta muuttuvat koko ajan, joten uutta opittavaa on jatkuvasti.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *