Lehtori Hanna Toikka

Hanna valmistui matematiikan aineenopettajaksi elokuussa 2012 sivuaineinaan kemia ja opettajan pedagogiset opinnot. Nykyään hän työskentelee Karjaan lukiossa ja yhteiskoulussa matematiikan ja kemian lehtorina.

Pitkä työmatka ei pelottanut

ToikkaHanna

Keväällä 2012 ennen valmistumistaan Hanna toimi opintojensa ohessa opettajana lääketieteen valmennuskurssilla sekä äitiyslomasijaisena peruskoulussa. Vaikka sijaisuutta oli mahdollista jatkaa vielä syyslukukaudella, laittoi Hanna jo keväällä hakemuksia useisiin vakituisiin opettajan tehtäviin eri puolille Etelä-Suomea. Koska hakuaikaan hän oli vielä epäpätevä, oli haastatteluihin pääseminen vaikeaa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muutamia haastattelukutsuja kuitenkin tuli. ”Kaksi viikkoa ennen lukukauden alkamista sain peruutuspaikan Mäntyharjun lukiosta matematiikan tuntiopettajana, joten jätin sijaisuuteni ja lähdin töihin lähes 200 km päähän kodistani”, Hanna kertoo. Seuraavana keväänä hän pääsi hakemaan töitä pätevänä aineenopettajana ja sai vakituisen lukioviran Karjaalta noin 90 km päästä Helsingistä. ”Töitä, ja vähemmän tarjolla olevia lukiovirkojakin, saa siis, jos viitsii lähteä vähän kauemmaksi pääkaupunkiseudulta”, Hanna toteaa. ”Pitempiaikaiset työpaikkani olen löytänyt osoitteesta mol.fi, jossa opettajien toimista lain mukaan pitää ilmoittaa.”

Hannan mukaan arvosanoilla ei ollut työnsaannin kannalta merkitystä, sen sijaan opettajan pedagogiset opinnot olivat välttämättömät. ”Myös muilta erikoistumislinjoilta voi hyvin vaihtaa opettajaksi, kunhan suorittaa pedagogiset opinnot.”

Tietojenkäsittelytieteestä hyötyä myös opettajille

Hanna valmistui nopeasti, noin neljässä vuodessa. Hänen mukaansa matematiikan kurssit opettivat ajattelutaitoja ja opettajankoulutuksen kurssit puolestaan antoivat pohjaa opetustyölle. Jos hän voisi tehdä opinnoissaan joitain toisin, hän käyttäisi opiskeluun hiukan enemmän aikaa ja opiskelisi tietojenkäsittelytiedettä sekä kemiaa vielä 60 opintopistettä lisää. ”Valitsisin myös graduni aiheen niin, että siitä olisi joskus hyötyä jollekin.”

Aineenopettajaksi aikovien kannattaa Hannan mielestä valita sivuaineiksi sellaisia aineita, joiden opettajana voi työllistyä suhteellisen helposti. Tällaisia ovat kemia ja fysiikka sekä tietojenkäsittelytiede. ”Uuden opetussuunnitelman myötä jokaisen matematiikan opettajaksi aikovan kannattaisi opiskella jonkin verran tietojenkäsittelytiedettä”, Hanna tuumii.

Opetuskokemusta verkostoitumalla

Kokemusta opettamisesta Hannalle karttui jo opiskeluaikana. ”Lyhyempiä sijaisuuksia sain tuttujen kautta, joten verkostoituminen on ensiarvoisen tärkeää jo opiskeluvaiheessa”, Hanna painottaa. Vakituisen viran saaminen vaatii pidempää opetuskokemusta: ”Opettajien virkoja täytettäessä pääkaupunkiseudun rehtorit pääsevät yleensä valitsemaan isosta joukosta hakijoita, joten lyhyitä sijaisuuksia ei pidetä vielä varsinaisena työkokemuksena.” Opintojen ohessa Hanna toimi myös tuutorina ja ohjaajatuutorina sekä työskenteli huoltoasemalla ja Invalidiliiton kiinteistösihteerinä. Tällaisella työkokemuksella ei hänen mielestään ollut juurikaan merkitystä opettajan työn saamisessa.

Monipuolisia työpäiviä omantunnon mukaan

Työssään matematiikan ja kemian lehtorina Hanna tarvitsee ohjaustaitoja, ajattelutaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Hän työskentelee yhdessä oppilaiden, toisten opettajien, vanhempien ja kunnan työntekijöiden kanssa. Osa opettajista on matemaattisten aineiden opettajia. Tyypillinen työpäivä sisältää oppituntien pitämistä, palavereja toisten opettajien kanssa, opiskelijoiden ohjaamista, tuntien suunnittelua sekä kahvia opettajanhuoneessa. Seuraavan päivän oppituntien suunnitteleminen jatkuu vielä kotona. ”Opettajilla ei ole työaikaa, vaan jokainen tekee töitä omantunnon mukaan”, Hanna muistuttaa.

Hanna kertoo, että työssä kehittyy jatkuvasti. Pedagogisiin opintoihin kuuluvista opetusharjoitteluista on jonkin verran apua, mutta arki on kuitenkin toisenlaista. Hanna on oppinut, ettei tunteja pysty suunnittelemaan kerralla täydellisiksi eikä kaikkeen voi keskittyä samanaikaisesti: ”Osa jutuista pitää tehdä vähän vähemmällä suunnittelulla ja kehittämistyötä on tehtävä yksi homma kerrallaan. Myös oman vapaa-ajan ottaminen arkena on edelleen opettelun alla.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *