Matemaatikko Joona Honkavaara

Joona valmistui vakuutus- ja finanssimatematiikan linjalta kesällä 2014 sivuaineinaan kansantaloustiede ja tilastotiede. Nykyään hän työskentelee matemaatikkona Porasto Oy:ssa.

Rohkea asenne palkittiin

HonkavaaraJoona

Joona kertoo työn löytämisen olleen aluksi vaikeaa: ”Laitoin monia kymmeniä hakemuksia vaikka minne ja pääsin vain yhteen haastatteluun niiden avulla.” Noin kolmen kuukauden kuluttua työnhaun aloittamisesta hän löysi Poraston ilmoituksen, jossa haettiin kokenutta matemaatikkoa. ”Haku oli jo päättynyt eikä minulla kokemustakaan ollut, mutta laitoin kuitenkin viestiä ja sain kutsun haastatteluun ja sitten soveltumiskokeisiin ja sitten tehtiinkin jo työsopimus”, Joona kuvailee tapahtumia. Vapaamuotoisen hakemuksen lähettämisestä työsopimuksen solmimiseen kului noin viikko.

Joona arvelee, että erikoistumislinjalla ja arvosanoilla oli merkitystä työnsaannin kannalta: ”En tietenkään varmaksi osaa sanoa mutta uskoisin, että oli. Varmasti auttaa, jos arvosanat ovat korkeita. Kursseilla voisin kuvitella olleen suurtakin vaikutusta, sillä olen käynyt kaikki SHV-tutkintoon vaadittavat kurssit ja ne liittyvät suoraan työhöni. Vakuutus- ja finanssimatematiikan linja sopii tähän työhön kuin nenä päähän.” Myös Joonan gradun aihe liittyy läheisesti hänen nykyisen työnantajansa toimialaan, mistä oli hyötyä työllistymisessä.

Muita työpaikan etsijöitä Joona rohkaisee: ”Kannattaa etsiä ahkerasti eikä luovuttaa, vaikka homma luultavasti tuntuukin ihan toivottomalta. Kannattaa myös rohkeasti laittaa viestejä tai soittaa, vaikka mitään virallista hakua ei olisikaan käynnissä.”

Opinnoista hyvä valmiudet vakuutusmatemaatikon töihin

Työssään vakuutusmatemaatikkona Joona tarvitsee matemaattista osaamista sekä hyvää Excelin hallintaa. Opinnot matematiikan ja tilastotieteen laitoksella ovat Joonan mukaan auttaneet häntä hänen nykyisessä työssään todella paljon. ”Harri Nyrhisen vetämät kurssit antavat erittäin hyvän pohjan ja tiedot vakuutusmatemaatikon töihin”, Joona painottaa. ”Useat Nyrhisen käyttämät merkinnät vastaavat laskuperusteissa esiintyviä merkintöjä, joten apua on todellakin ollut korvaamattoman paljon.”

Sivuaineiksi Joona suosittelee tilastotiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä: ”Kansis on ihan ok, mutta uskon, että käpistelystä olisi ollut loppujen lopuksi enemmän hyötyä.” Jos ajassa voisi palata taaksepäin, Joona vaihtaisikin toisen sivuaineensa kansantaloustieteestä tietojenkäsittelytieteeseen. ”Lisäksi vähentäisin alun rellestystä ehkä pikkaisen. Ei liikaa kuitenkaan”, hän jatkaa.

Stokastiikkaa ja todennäköisyysteoriaa

Joona kertoo olevansa eräiden eläkesäätiöiden laskeva matemaatikko, mikä tarkoittaa, että hän tekee muun muassa kyseisten eläkesäätiöiden vastuulaskelmat tilinpäätöstä varten, vakuutustekniset tutkimukset ja mahdolliset 10 vuoden ennusteet. Lisäksi hän laskee yrityksille eläkelupauksista syntyviä vastuita tilinpäätöksiä varten. ”Tällä hetkellä lasken vain lisäeläkkeisiin liittyviä asioita mutta kohtapuoliin myös lakisääteistä puolta”, Joona tarkentaa.

Matematiikan osa-alueista Joona käyttää työssään stokastiikkaa, todennäköisyysteoriaa sekä kaikkea vakuutusmatematiikkaan liittyvää. Kun kysytään, millaisia taitoja työssä vaaditaan, Joona vastaa: ”Kykyä soveltaa oppimaani matematiikkaa. Kykyä lukea laskuperusteita, joita ei todellakaan ole kirjoitettu yhtä täsmällisesti kuin yliopistolla. Hyviä Excel-taitoja. Hyviä asiakaspalvelutaitoja. Stressinsietokykyä. Tarkkuutta.”

Joonan tavallinen työpäivä alkaa kello seitsemän ja päättyy kello kolme: ”Välillä joutuu tekemään vähän pitempää päivää mutta eipä se mitään haittaa, kun pitäähän hommien tulla tehdyksi.” Joona työskentelee enimmäkseen muiden matemaatikkojen kanssa, mutta joukkoon mahtuu myös kirjanpitäjiä sekä eläkeosaajia. Työt uudessa työpaikassa alkoivat sujua noin puolen vuoden kuluttua työn aloittamisesta. Työkaverit ovat kuitenkin kertoneet, että kaikkien osa-alueiden hallitseminen vaatii noin vuoden tai kahden työskentelyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *